شرکت کلینیک بتن ایران
کلینیک بتن ایران

شرکت کلینیک بتن ایران

nbsp;کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در قالب دو شرکت بازرگانی رایحه بتن سبز و مهندسی ژرف تابان مهر در سال 1385 ، با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ،مشاوره ،  تولید ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه با محوریت بتن راه اندازی گردیده است . کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، اولین و تنها مجموعه فنی و مهندسی با محوریت بتن در سطح کشور می باشد که توانسته با ارائه خدمات متنوع و تخصصی گامی نو و البته کارآمد و تخصصی در عرصه صنعت بتن کشور بردارد. این امر باعث گردیده تا ...

اطلاعات بیشتر
ارائه دهنده بهترین خدمات

مهندسی بتن