پروژه ایستگاه پمپاژ بندر امام خمینی

پروژه ایستگاه پمپاژ بندر امام خمینی
2349 1394/08/28

پروژه ایستگاه پمپاژ بندر امام خمینی

ترمیم و آب بندی سقف و دیوارهای ایستگاه پمپاژ بندر امام خمینی

براساس این قرارداد که فی مابین کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و بخش خصوصی منعقد گردیده، اقدام به اجرای عملیات بازسازی ایستگاه پمپاژ اسکله بندر امام خمینی گردید. این سازه به علت عمر بالا و شرایط بسیار مخرب دچار خوردگی و آسیب های جدی گردیده بود.

از مشکلات این پروژه می توان به حجم بالای تخریب، دسترسی مشکل، کار در ارتفاع و زمان کوتاه پروژه اشاره کرد.