پروژه موزه نفت آبادان

پروژه موزه نفت آبادان
2195 1395/7/3

اجرای ترمیم کف بتنی و کف پوش پلی یورتان موزه نفت آبادان

در راستای این قرار داد که فیمابین مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( ژرف تابان مهر ) و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردیده است اقدام به اجرای ترمیم ترکها ، درزها و شکستگی های کف و سپس اعمال کف پوش پلی یورتان گردیده است.

این سالن که در واقع موزه تاریخ نفت می باشد در شهرستان آبادان-خوزستان واقع گردیده است.

از مشکلات این پروژه می توان به تخریب شدید کف به علت قدمت ، زمان کوتاه پروژه به علت افتتاح پروزه اشاره کرد.