مخلوط کردن و اختلاط دستی بتن در کارگاه

مخلوط کردن و اختلاط دستی بتن در کارگاه
1135 1399/01/30

مخلوط کردن و اختلاط دستی بتن در کارگاه

عمل اختلاط باید حداقل 1.5 دقیقه، پس از ریختن تمامی مواد تشکیل دهنده به داخل مخلوط کن ادامه یابد، مگر آنکه با آزمایش های انجام شده بر اساس «مشخصات بتن آماده» ثابت شود زمانی کوتاه تر هم می تواند قابل قبول باشد.

بتن ساخته شده با دست باید حداکثر 30 دقیقه پس از اختلاط مصرف شود.