حداقل زمان خودگیری یا سفت شدن بتن

حداقل زمان خودگیری یا سفت شدن بتن
3118 1398/10/25

حداقل زمان خودگیری ( گیرش ) یا سفت شدن بتن

بتن ترکیبی چند جزئی می باشد که با توجه به نوع سیمان ، دمای محیط ، دمای بتن ، مقدار سیمان ، افزدنی به کاررفته دارای زمان گیرش یا سقف شدن متفاوتی می باشد. این زمان گیرش یا سفت شدن اولیه ( نه کسب مقاومت ) می تواند از 30 دقیقه تا 1 ساعت به طول بیانجامد. البته این زمان در سیمان های خاص و یا در صورت پایین بودن یا زیاد بودن دما و یا استفاده از ترکیبات افزودنی بتن زودگیر کننده یا دیرگیر کننده می تواند به چند ثانیه یا حتی چند روز افزایش یا کاهش یابد. ولی در مبحت نهم مقررات ملی ساختمان ، زمان یک ساعت برای شرایط نرمال و بتن بتن معمولی دیده شده است.

لذا بهترین روش انجام تست گیرش و یا سقف شدن سیمان و یا بتن در محل و شرایط پروژه و با طرح بتن می باشد که در فرآیند بتن ریزی مشکلی پیش نیاید. لازم به ذکر است امروز با استفاده از انواع افزودنی های بتن می توان مشکل زمان گیرش بتن رو بسته به شرایط مورد نیاز بدست آورد.

به طور مثال در بتن پاششی با استفاده از زودگیر های پودری یا مایع می توان با توجه به نیاز سفت شدن بتن را محدود به چند ثانیه کرد. یا در مسافت حمل حای طولانی با استفاده از دیرگیر کننده بتن مانند گلوکونات زمان گیرش را به میزان مطلوب افزایش داد که معمولا این موارد بلامانع است.

باید توجه داشت برای جلوگیری از سفت شدن یا افزایش روانی هرگز نباید از آب استفاده نمود.