آزمایش محاسبۀ ضریب تراکم بتن

آزمایش محاسبۀ ضریب تراکم بتن
5459 1395/03/02

 

آزمایش محاسبۀ ضریب تراکم بتن محل انجام آزمایش

 

      

مقدمه: هدف ازآزمایش محاسبۀ ضریب تراکم بتن بدست آوردن مقدارکاراساس بتن است.تراکم یعنی بالابردن وزن یا روشهای مختلف درحجم کمترلذا واضح است که تراکم بستگی به عوامل مختلف دارد: 1- اسلامپ و 2-دانه بندی. که تراکم دوخصوصیت دربتن ایجادمی کنداول آنکه بتن به دوام بیشترمی رسد ودوم باعث زیبائی بتن می شود. وسایل موردنیاز: 1-    دستگاه مخصوص آزمایش(شامل دومخروط ناقص ویک استوانه)2- نمونۀبتنی3- الک نمرۀ 4 . شرح آزمایش: مقدار9 کیلوگرم و805 کیلوگرم ماسه رابا3.350 کیلوگرم سیمان مخلوط کرده سپس بانسبت W =05 مقدارآب رابدست می آوریم وبتن را بااین نسبتها ساخته سپس بتن رابه آهستگی درداخل                  C  مخروط اول ریخته(به گونه ای که حداقل تراکم ایجادشود)تامخروط پرشود.سپس ضامن راکشیده تابتن درداخل مخروط دوم ریخته شود.(براثرسقوط بتن مقداری متراکم می شود.) سپس ضامن بتن درمخروط دومی راکشیده تابتن تحت سقوط وارداستوانۀ پائینی شود.پس استوانه راوزن کرده ودررابطۀچگالی قرارمی دهیم ومقدارآن رابه عنوان P1 یادداشت می کنیم.سپس نمونه راخالی کرده وبتن رادر4 مرحله ای وارداستوانه کرده ودرهرمرحله باکوبه25 ضربه کوبانده می شودتاتراکم لازم بدست آیداین بارنیزاستوانه راوزن کرده ومقدارچگالی رابدست می آوریموبه عنوان P2 یادداشت  می کنیم.آنگاه مقدارK راازرابطۀ زیربدست می آوریم.                     K= P1  P2                              قبل ازآزمایش مواردزیر رارعایت کنید: حجم استوانه   r² h v =            V= (15.24)² * 3.14 *30.84                2                                                                      V=5557.18                وزن آب  W = .5          W=3350 * .5=1675 gr                  وزن استوانه        x =10.955kg                                    درحالت اول آزمایش: مقداروزن نمونه با استوانه(آزمایش تراکم بوسیلۀ دستگاه) برابرM=20.885kg   m1 وزن بتن داخل استوانه درحالت تراکم بادستگاه m1=M-X               m1=9.930kg =9930gr وزن نمونه واستوانه درحالت تراکم بادستگاه P1= m1 = 9930           P1=1.78 gr /cm3 5564.18                                  درحالت دوم بتن راباکوبه متراکم می کنیم ومحاسبات ازقرارزیرمی باشد: V=5554.187cm3 حجم استوانه X =10.955 kg  وزن استوانه M1=22.190kg وزن نمونه و استوانه درحالت تراکم باکوبه m2           M2=M1-x = 11.235kg وزن نمونه درحالت تراکم باکوبه P2= m2           P2=2.01 V                                K= P1           K=  1.78             K=.88 P2                   2.01

 

 

 

 

مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، سعی نموده است با بهره گیری از کارشناس و تجربیات چندین ساله ، فضایی علمی ، مشاوره و مهندسی در زمینه تکنولوژی های روز ، بازرگانی ، مهندسی و مقالات بتن  جهت دسترسی سریع ، آسان و کاربردی مهندسان ، اساتید ، کارفرمایان، کارخانجات بتن آماده ، کارخانجات بتن پیش ساخته و دانشجویان مرتبط با صنعت بتن فراهم آورد. شما می توانید با انتخاب و کلیک بر هریک از مباحث زیر به شرح موضع و کسب اطلاعات مورد نظر از طریق سایت به روز و کاربردی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران دسترسی یابید :

 

افزودنی های بتن چیست ، انواع افزودنی های بتن ، لیست قیمت افزودنی های بتن ، روش مصرف افزودنی های بتن ، بتن ریزی در هوای سرد ، بتن ریزی در هوای گرم ، ترمیم بتن ، انواع روش های ترمیم بتن ، ترمیم بتن ترک خورده ، بتن گوگردی ، ترمیم کننده بتن ، چسب بتن چیست ، انواع چسب بتن ، چسب اپوکسی بتن چیست ، چسب های آب بندی بتن ، روان کننده بتن چیست ، انواع فوق روان کننده بتن ، قیمت انواع چسب بتن ، لیست قیمت چسب های بتن ، انواع روش کیورینگ بتن ، مواد کیورینگ بتن ، لیست قیمت کیورینگ بتن ، آب بندی بتن چیست ، انوع روش های آب بندی بتن ، آب بندی بتن به روش تزریق رزین پلی یورتان ، ماستیک پلی یورتان چیست ، لیست قیمت ماستیک های پلی یورتان ، ماستیک های سرد اجرا ، ماستیک های گرم اجرا ، ترمیم بتن یخ زده ، راهنمای طرح اختلاط بتن ،طرح مخلوط بتن چیست ، طرح اختلاط بتن سبک ، کرگیری بتن چیست ، آزمایش التراسونیک بتن ، آزمایش های غیرمخرب بتن ، انواع آزمایش های غیرمخرب بتن ، اسکن میلگرد و آرماتور، کاشت آرماتور در بتن چیست ، آزمایش گالواپالس چیست ، چسب کاشت آرماتور هیلتی ، خمیر کاشت بولت چیست ، لیست قیمت خمیر کاشت آرماتور و بولت ، روش اجرای گروت ریزی ، واتراستاپ بتن چیست ، انواع واتراستاپ بتن ، انتخاب واتراستاپ بتن ، واتراستاپ بنتونیتی ، واتراستاپ های هیدورفیلی چیست ، روش ترمیم بتن های ترک خورده ، سوپر روان کننده بتن ، لیست قیمت واتراستاپ بتن ، رنگ بتن ، بتن خودتراکم ، طرح اختلاط بتن خودتراکم ، بتن غلطکی چیست ، شرکت سیکا ، روش اجرای بتن غلطکی یا RCC ، آزمایش های بتن خود تراکم، روش آب بندی مخازن بتنی ، انواع افزودنی های بتن شرکت فسروک ، مواد افزودنی بتن شرکت آبادگران ،لیست قیمت واتراستاپ های هیدروفیلی ، کف پوش اپوکسی ، فاصله نگهدار یا اسپیسر بتن ، انواع گروت های شرکت آبادگران ، کف پوش پلی یورتان ، میکروسیلیس ، فوق روان کننده بتن ، ژل میکروسیلیس ، میکروسیلیس چیست، لیست قیمت ژل میکروسیلیس ،  اسپیسر بتن چیست ، روغن قالب چیست ، روش مقاوم سازی ساختمان ، مقاوم سازی ساختمان و ساز های بتنی با الیاف FRP ، گروت چیست ، گروت اپوکسی چیست ، لیست قیمت انواع گروت اپوکسی، الیاف پلی پروپیلن چیست ،پرداخت سطح بتن چیست ، بتن حجیم چیست ، روش ساخت بتن حجیم ، ترمیم ترک های بتن ، مقاوم سازی بتن ، خوردگی بتن در سواحل خلیج فارس ، التراسونیک بتن چیست بتن ترمی ، بتن پلیمری چیست،  بتن ریزی زیر تراز آب ، بتن گوگردی ، طرح اختلاط بتن گوگردی ، بتن پلیمری ، آزمایش هافسل بتن چیست ،روش انجام آزمایش پتانسیل خوردگی ، ابرروان کننده بتن چیست ، سوپر روان کننده بتن چیست ، میزان مصرف روان کننده بتن ، روش آب بندی استخر ، اسلامپ بتن چیست ، میزان روانی مجاز بتن ، زمان بازکردن قالب های بتن پس از بتن ریزی ، زمان حمل مجاز بتن ، روش ساخت و اجرای بتن در کارگاه ، عیار بتن چیست ، روش مصرف الیاف بتن PP ، بتن مگر چیست ، پوشش فایبرگلاس چیست ، انواع بتن های خاص ، بتن خاص چیست ، مواد آب بندی بتن ، آب بندی سازه های بتنی ، حداکثر زمان حمل بتن ، قالب لغزنده بتن ، بتن آماده ، گروت ساختمانی ، بتن پیش ساخته، عوامل موثر در کیفیت بتن آماده ، ضدیخ بتن ، انواع ضد یخ بتن ، قالب بندی بتن چیست ، روش قالب بندی بتن ، روش بتن ریزی خاص ، انواع مواد آب بندی سازه های بتنی ، روش های تراکم بتن ، روش های حمل بتن، روش های مقاوم سازی بتن ، مقاوم سازی بتن ، ضوابط پذیرش بتن کم مقاومت ، روش پرداخت سطح بتن ، انواع کف پوش های صنعتی بتن ، پوشش های ضد حریق ، فایرپروف بتن چیست ، فلای اش چیست ، روش اجرای آب بندی استخر ، نانو سیلیس چیست ، روش ترمیم بتن کرمو ، بتن اکسپوز چیست ، روش ساخت بتن اکسپوز ، ترمیم بتن اکسپوز ، افزودنی حباب زا چیست ، افزودنی دیرگیر بتن چیست ، افزودنی زودگیر بتن چیست ، منبسط کننده بتن چیست ، پنترون چیست ، پنکریت چیست ، پوشش نفوذگر چیست ، فایبرگلاس چیست ، پوشش آب بندی الاستومری چیست ، روش آب بندی با پوشش سوپر الاستومری ، درز اجرایی بتن چیست ، لیست قیمت افزودنی های بتن،  ترمیم کننده ویژه بتن، مصالح ترمیم بتن، روان ساز بتن ، جلوگیری از کرمو شدن بتن ،رنگ نمای بتن ، سوپر روان کننده بتن ، حداقل زمان کیورینگ و عمل آوری بتن ،  کیورینگ بتن با بخار ، دلیل جداشدگی بتن ، تست التراسونیک بتن چیست ، لیست قیمت گروت های شرکت فارس ایران ، لیست قیمت انواع گروت ، روش اجرای پوشش ضد حریق یا فایرپروف ،