پروژه نیروگاه قشم

پروژه نیروگاه قشم
1573 1398/12/12

پروژه نیروگاه قشم

ترمیم و آب بندی مخزن پساب صنعتی نیروگاه قشم

براساس این قرارداد که فی مابین مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( شرکت ژرف تابان مهر ) و شرکت مپنا منعقد گردیده است اقدام به اجرا ی  مخزن پساب صنعتی نیروگاه قشم و مخازن آب آتشانی گردیده است . از مشکلات این کار می توان به زمان کم ، گرمای  هوا اشاره کرد.

شما می توانید برای مشاوره و اجرای تعمیر ، ترمیم ، آب بندی انواع سازه های بتنی صنعتی و مسکونی و نیز تهیه مصالح تعمیر و ترمیم و بتن با بخش فنی و یا بازرگانی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( 44618462-44618379 ) تماس حاصل فرمائید.