پروژه شرکت ماشین سازی تاشا

پروژه شرکت ماشین سازی تاشا
2340 1397/12/8

پروژه شرکت ماشین سازی تاشا

تعمیر و آب بندی فونداسیون بتنی نصب تجهیزات صنعتی شرکت معظم ماشین سازی تاشا

براساس این قرارداد که فی مابین شرکت ماشین سازی  به عنوان کارفرما و شرکت مهندسی ژرف تابان مهر ( کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ) به عنوان پیمانکار منعقد گردیده است اقدام به اجرای تعمیرات آسیب و آب بندی سازه های محل نصب سازه های صنعتی کارفرما واقع در شهرستان اهواز، گردیده است.

در نواحی جنوبی و مناطق نزدیک دریا به علت تراز بالای آب، سازه های اجرا شده در تراز پایین، می توانند دارای نشت گردند ، که این امر در سازه های صنعتی می تواند علاوه بر مشکلات بهره برداری باعث کاهش عمر سازه ها گردد. از مشکلات این پروژه می توان به محدودیت های زمانی و کیفیت پایین اجرای سازه اشاره کرد.