پروژه سد کرخه

پروژه سد کرخه
2183 1397/12/1

اجرای ترمیم و تعمیر سرریز سد کرخه

براساس این قرارداد که فی مابین شرکت بهره برداری سد و نیروگاه برق آبی کرخه به عنوان کارفرما و شرکت مهندسی ژرف تابان مهر ( کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ) به عنوان پیمانکار منعقد گردیده است اقدام به اجرای تعمیرات  آسیب و تخریب های وارده به بخش هایی از سرریز شد بزرگ کرخه واقع در 20 کیلومتری شهرستان اندیمشک ، گردیده است.

سرریز سد ها به علت سایش شدید و فشار بالای آب و نیز کاویتاسیون به شدت در معرض تخریب و آسیب در دوره بهره برداری می باشند. از مشکلات این پروژه می توان به محدودیت های زمانی ، صعوبت دسترسی و نیاز به متریال خاص با توجه به شرایط ویژه بهره برداری اشاره کرد.