پروژه مخازن بتنی شرکت فولاد سنگان

پروژه مخازن بتنی شرکت فولاد سنگان
1994 1395/7/13

ترمیم و آب بندی مخازن بتنی شرکت فولاد سنگان

براساس این قرارداد که فی مابین شرکت فولاد ماهان ( فولاد سنگان ) و مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( شرکت ژرف تابان مهر ) منعقد گردیده است به ترمیم و آب بندی سه مخزن بتنی 1000 مترمکعبی با مجموعه سطح 12000 مترمربع در کارخانه مذکور در استان خراسان شمالی، پرداخت می شود.

از مشکلات خاص این پروژه می توان به زمان کوتاه مورد نظر کارفرما ، دسترسی سخت به علت دور افتادگی و ... اشاره کرد.