پروژه اسکله نفت مجیدیه ماهشهر

پروژه اسکله نفت مجیدیه ماهشهر
2442 1395/02/28

پروژه اسکله نفت مجیدیه ماهشهر

ترمیم و آب بندی استخر پساب نفتی اسکله صادراتی نفت مجیدیه ماهشهر

در این قرارداد که فی مابین واحد تعمیراتی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( شرکت ژرف تابان مهر ) و شرکت ماشین سازی اراک منعقد گردید اقدام به ترمیم و آب بندی درزهای انبساطی مخازن و سایر نقاط مربوطه پرداخته شد. از مشکلات و نکات حائز اهیمت این عملیات می توان به لزوم مقاومت در برابر مواد نفتی مصالح مصرفی ، فشار منفی شدید آب به علت مجاورت با دریا ، وجود جابجایی در سازه به خصوص در درزهای انبساطی به علت تاثیرات جزر و مد و گرمی هوا اشاره کرد.