پروژه کارخانه نمک زدایی تمرکز اهواز

پروژه کارخانه نمک زدایی تمرکز اهواز
5220 1394/08/28

پروژه کارخانه نمک زدایی تمرکز اهواز

ترمیم و آب بندی مخزن پساب کارخانه نمک زدایی تمرکز اهواز

براساس این قرارداد که فی مابین کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و بخش خصوصی منعقد گردیده، اقدام به اجرای حوضچه بزرگ پساب و پمپاژ کارخانه در حالا حداث نمک زادیی تمرکز اهواز گردید. این کارخانه در شرف راه اندازی در جاده اهواز -ماهشهر قرار دارد.

از مشکلات این پروژه می توان به کیفیت نامطلوب بتن اجرایی ، تراز بالای آب زیر زمینی و زمان کوتاه پروژه اشاره کرد.