قیمت فروش ژل میکروسیلیس

قیمت فروش ژل میکروسیلیس
1261 1400/11/24

قیمت فروش ژل میکروسیلیس

افزودنی بتن ژل میکروسیلیس، از جمله افزودنی های ترکیبی می باشد. ژل های میکروسیلیس به صورت نرمال شامل پودر میکروسیلیس، افزودنی روان کننده یا فوق روان کننده بتن، آب، الیاف پلی پروپیلن و سایر مواد افزودنی مورد نیاز مجاز می باشد. این محصول از سوی تولید کنندگان مختلف با درصد های مختلف ترکیبی و نیز با پایه های مختلف روان کننده و یا فوق روان کننده بتن تولید و ارائه می گردد. این محصول به واسطه وجود پودر میکروسیلیس و نیز فوق روان کننده بتن دارای مزایای زیادی در بتن تازه و سخت شده می باشد که باعث مصرف روزافزون آن در پروژه های عمرانی گردیده است. این محصول بسته به ترکیبات آن، و نوع فوق روان کننده مصرفی آن و درصد آنها دارای قیمت متفاوتی می باشد. از این رو بهتر است پیش از توجه به قیمت فروش ژل میکروسیلیس، مشاوره نموده و به نکات ذیل توجه لازم صورت پذیرد.

 

میکروسیلیس چیست و مزایای آن در بتن :

میکروسیلیس در گروه افزودنی های معدنی یا پوزولان ها طبقه بندی می شود. این محصول یه فرآورده جانبی در کارخانه فروسیلیس می باشد. عمده ترکیب این محصول سیلیس بوده و دارای اندازه در حدود 1 تا 5 میکرون بوده و به شکل آمورف می باشد. این محصول به واسطه ذرات ریز از یک سو و از سوی دیگر ترکیبات سیلیسی در بتن ( میکروسیلیس در حالت استاندارد باید دارای در حدود نود درصد ترکیبات سیلیسی باشد ) با عملکردی فیزیکی و شیمیایی، باعث کاهش نفوذپذیری، افزایش مقاومت، افزایش مقاومت الکتریکی و جلوگیری از خوردگی میلگردها، جلوگیری از سولفاته شدن بتن، جلوگیری از واکنش قلیایی سنگ دانه به واسطه کاهش سیمان و قلیایت بتن،کاهش جمع شدگی، کاهش آب انداختگی، افزایش مقاومت سایشی بتن، چسبندگی بهتر بتن و افزایش پمپ پذیری بتن، یکنواختی بهتر بتن در بتن های خودتراکم می گردد. میزان مصرف بهینه میکروسیلیس در بتن در بازه 5 تا 10 درصد وزن سیمان مصرفی می باشد. این مقدار می تواند در طرح اختلاط بتن از میزان سیمان کاسته و یا به آن اضافه گردد. استفاده از میکروسیلیس با کاهش میزان سیمان مصرفی می تواند منجر به کاهش دمای هیداتاسیون در بتن ریزی های حجیم و یا بتن ریزی در هوای گرم گردد.

پودر میکروسیلیس به واسطه ذارت بسیار ریز ( ریزتر از سیمان ) باعث کاهش آب انداختگی و نیاز به آب بیشتر برای روانی برابر می گردد. از این روان با کاهش آب انداختگی به خصوص در شرایط آب و هوایی گرم یا وزش باد، احتمال ترک خوردگی را افزایش داده و نیازمند مراقبت های ویژه برای جبران آب تبخیر شده می باشد.  همچنین با توجه به نیاز آب بیشتر برای روانی، برای جلوگیری از افزایش نسبت آب به سیمان، توصیه این است که همزمان با استفاده از فوق روان کننده های بتن، این موضوع بدون افزایش آب مرتفع گردد. بنابراین اغلب همزمان با استفاده از میکروسیلیس، فوق روان کننده نیز استفاده می شود.

میکروسیلیس به سه شکل پودر، دوغاب ( میکروسیلیس ترکیب شده با آب) و ژل میکروسیلیس ( ترکیب میکروسیلیس، آب و فوق روان کننده ) مورد استفاده قرار می گیرد. در دو مورد دوم باید توجه کرد آب موجود در محصول از آب اختلاط کاسته شود.

پودر میکروسیلیس در بسته بندی های 40، 400 و 700کیلوگرمی عرضه می گردد. پودر میکروسیلیس به علت سبکی به راحتی به صورت غبار در می آید لذا در هنگام استفاده از پودر میکروسیلیس باید افراد از ماسک، عینک، دستکش و تجهیزات ایمنی مناسب استفاده نمایند تا مشکلات تنفسی پیدا نکنند. وزن مخصوص پودر میکروسیلیس بین 300 تا 500 کیلوگرم در مترمکعب است. پودرهای میکروسیلیس نباید در معرض رطوبت نگهداری شوند. باید توجه داشت پودر میکروسیلیس به تنهایی خواصیت سیمانی شدن ندارند به همین خاطر امکان ارائه آنها به صورت ژل یا دوغاب وجود دارد. لذا در مجاورت سیمان، خاصیت سیمانی شدن پیدا می کنند. رنگ میکروسیلیس به صورت طوسی روشن می باشد.

 

انواع ژل میکروسیلیس بتن

همان طور که در بالا گفته شد، ژل میکروسیلیس ترکیبی از پودر میکروسیلیس، افزودنی روان کننده یا فوق روان کننده بتن، آب ، الیاف پلی پلی پروپیلن و سایر افزودنی لازم می باشد. استفاده از الیاف به علت افزایش پتانسیل ترک خوردگی سطحی بتن به علت کاهش آب انداختگی در زمان استفاده از میکروسیلیس می باشد.

به طور نرمال در ژل های میکروسیلیس 40 تا 45 درصد میکروسیلیس وجود دارد. باید دقت شود تا در ژل میکروسیلیس در میکروسیلیس تولید کارخانه های معتبر مانند میکروسیلیس ازنا استفاده شود تا از میزان سیلیس آن اطمینان حاصل نمود.

مهمترین بخش از ترکیبات ژل میکروسیلیس، بخش افزودنی روان کننده یا فوق روان کننده بتن از منظر پایه و میزان ان می باشد. این امر تاثیر مستقیمی بر روی میزان مصرف، میزان روان کنندگی و افزایش اسلامپ و قیمت محصول دارد.

امروزه ژل های میکروسیلیس در بتن در انواع مختلفی توسط تولید کنندگان ارائه و عرضه مورد استفاده قرار می گیرد. اختلاف اصلی در این ژل های  میکروسیلیس در میزان مصرف آنها می باشد. این میزان متاثیر از نوع و میزان و غلظت فوق روان کننده مورد استفاده در ترکیب ژل میکروسیلیس می باشد. گرید اول از ژل های میکروسیلیس که با نام پاورژل میکروسیلیس یا سوپر ژل میکروسیلیس شناخته می شوند دارای میزان مصرف 1 تا 3 درصد وزن سیمان مصرفی سیمان می باشند. گرید دوم از ژل های میکروسیلیس، نوع میانی با میزان مصرف 3 تا 5 درصد وزن سیمان مصرفی می باشد. نوع مهندسی و نرمال از ژل های میکروسیلیس گرید سوم با دوز مصرف 5 تا 10 درصد وزن سیمان مصرفی می باشد. در ترکیب همه این محصولات در هر کیلوگرم میزان میکروسیلیس ثابت است. آنچه تغییر می کند نوع و میزان فوق روان کننده است. فوق روان کننده های قوی تر و مقادیر بیشتر باعث قدرت روان کنندگی بیشتر و نیاز به مصرف مقادیر کمتر برای روانی ثابت می باشند.

ژل های میکروسیلیس امکان تولید با سه نوع از روان کننده های لینگنو سولفونات، فوق روان کننده نفتالینی و فوق روان کننده کربوکسیلاتی دارند. علاوه به قدرت روان کنندگی ذاتی هر کی از این روان کننده ها که در صورت تغییر باعث تغییر در میزان روان کنندگی ژل های میکروسیلیس و تغییر در دوز مصرف می گردد، تغییر در میزان آنها در ترکیب ژل نیز این تاثیر را دارد. لذا این تغییر در میزان تا حدی موثر است. به این معنی که ژل های با فوق روان کننده نفتالینی حداکثر می توانند اسلامپ را به هفده برسانند. لذا پاورژل ها عموما بر پایه کربوکسیلات می باشند. باید توجه داشت بیشتر افزایش مقاومت و افزایش اسلامپ در فوق ژل های کربوکسیلات با دوز مصرف 5 تا 10 درصد وزن سیمانی اتفاق می افتد. این ژل ها می توانند با حداقل نسبت آب به سیمان ، اسلامپهای ثانویه خوبی تامین نموده و مقاومت های بالا ایجاد کنند.

ژل های میکروسیلیس در سطل های 25 کیلوگرمی تولید و ارائه می شوند.

نکته : باید توجه نمود  در پروژه هایی که بعلت شرایط پروژه تاکید به مصرف میکروسیلیس در پروژه می باشد، با توجه به توصیه های آئین نامه ای مبنی بر مصرف بهینه 5 تا 10 درصدی وزن سیمان میکروسیلیس در بتن باید از ژل میکروسیلیس به گونه ای استفاده شود که این مقدار میکروسیلیس در بتن تامین شود. این بدان معناست نظر به اینکه در ژل میکروسیلیس 40 تا 50 درصد میکروسیلیس وجود دارد باید بازه مصرف ژل حداقل ده درصد باشد تا 5 درصد میکروسیلیس در بتن تامین شود.لذا در این شرایط به تبع استفاده از ژل های تعت عنوان پاور ژل با دوز 1 تا 3 درصد وزن سیمان مصرفی با وجود اقتصادی بودن گزینه مناسبی نیست.

 

ترکیبات ژل میکروسیلیس

ژل میکروسیلیس از پودر میکروسیلیس، فوق روان کننده بتن، آب ، الیاف بتن، ضد کپک، در صورت نیاز دیرگیر کننده بتن و آنی فوم تشکیل شده است.

 

قیمت فروش ژل میکروسیلیس قیمت خرید ژل میکروسیلیس

قیمت ژل میکروسیلیس بسته به نوع آن متفاوت است. به عنوان راهنما با توجه به نوسانات قیمت ها ، در زمان نگارش این متن، قیمت ژل های میکروسیلیس بسته به تیپ آن از شش هزار تومان تا دوازده هزار تومان متغییر است. این اختلاف قیمت مربوط به نوع فوق روان کننده و میزان مصرف ژل میکروسیلیس می باشد.

 

مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( شرکت تولیدی رایحه بتن سبز ) از جمله شرکت های معتبر و خوشنام در زمینه تولید انواع افزودنی های بتن، منجمله انواع ژل میکروسیلیس می باشدو شما می توانید برای مشاوره در خصوص ژل های میکروسیلیس، دریافت مشخصات فنی و نیز اخذ لیست قیمت ژل میکروسیلیس و خرید انواع افزودنی های بتن با بخش بازرگانی مجموعه ( 44618462 44618379 09120916272 ) تماس حاصل فرمائید.