فروش افزودنی بتن در کیش

فروش افزودنی بتن در کیش
1454 1394/10/06

فروش افزودنی بتن در کیش

مشاوره و فروش انواع افزودنی های بتن در کیش - روان کننده بتن - فوق روان کننده بتن - افزودنی آب بند - ژل میکروسیلیس - مکمل بتن- مکمل بتن - فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی بتن - الیاف بتن - پودر میکروسیلیکا - زودگیر کننده بتن - زودگیر شاتکریت بتن در کیش

مشاوره و فروش انواع افزودنی های بتن در کیش - روان کننده بتن - فوق روان کننده بتن - افزودنی آب بند - ژل میکروسیلیس - مکمل بتن- مکمل بتن - فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی بتن - الیاف بتن - پودر میکروسیلیکا - زودگیر کننده بتن - زودگیر شاتکریت بتن- دیرگیر کننده بتن - فوق روان کننده دیرگیر بتن  در کیش

 انواع افزودنی ها ، روان کننده بتن قابل ارائه توسط کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران


روان کننده های بتن  کلینیک فنی و تخصصی بتن  در کلاس های مختلف قابل تولید و عرضه می باشند :
  روان کننده بتن مناسب برای استفاده در پمپ بتن که خاصیت دیرگیر بتن دارد و بصورت مایع عرضه می گردد و خاصیت روان کنندگی بسیار خوبی به بتن می دهد. روان کننده بتن فابیر باعث تسهیل در عملیات پمپ بتن می گردد. از این روان کننده بتن علاوه بر این که در پمپ بتن میتوان استفاده کرد کاربرد های دیگری چون در ساخت بتن آماده مخصوصاً برای حمل در فاصله های نسبتاً طولانی دارد. در بتن ریزی در هوای گرم استفاده از این روان کننده بتن توصیه می شود.
بتن پمپ پذیر و تسهیل در کار پمپ بتن : استفاده از این فوق روان کننده بتن قدرت مانور پمپ بتن را افزایش می دهد. همچنین برای پمپ کردن آسان بتن می توان از فوق روان کننده تولیدی فابیر استفاده کرد که باعث می شود که استهلاک پمپ بتن پایین بیاید. استفاده از روان کننده بتن در زمان بتن ریزی های حجیم که می بایست یکپارچه اجرا شوند مناسب می باشد.

فوق روان کننده بتن  عرضه شده توسط کلینیک فنی و تخصصی بتن  ، بر پایه نفتالین سولفونات است . این فوق روان کننده بتن  بصورت مایع عرضه می گردد.

کاربرد فوق روان کننده بتن قابل ارائه توسط کلینیک فنی و تخصصی بتن : از این فوق روان کننده بتن در زمان بتن ریزی در هوای  سرد و برای بتن یا ملات ترمیمی استفاده می شود. همچنین این فوق روان کننده بتن به عنوان یک فوق روان کننده زودگیر و کاهش دهنده آب در بتن برای کسب روانی و مقاومت بالا مخصوصا مقاومت های اولیه بالا استفاده می شود.

 سوپر روان کننده یا فوق روان کننده بتن که بر پایه تکنولوژی تولید پلیمرها تولید می شود.
  این نوع فوق روان کننده بتن به عنوان کاهش دهنده آب بتن برای کسب روانی و مقاومت بالا استفاده می در ساخت بتن های پیش تنیده و پس تنیده در ساخت بتن حجیم , بتن ریزی در هوای گرم کاربرد دارد.

  سوپر روان کننده بتن یا فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات: این سوپر روان کننده یا فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات روان کننده بتن مایع بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده می باشد که برای ساخت بتن های ویژه طراحی شده است. برای ساخت بتن خود تراز و خود متراکم و بتن هایی که الزامات آیین نامه ای آن به حداقل رساندن نسبت آب به سیمان را در حد نهایت درخواست نموده. سوپر روان کننده بتن یا فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات فابیر در ساخت بتن حجیم موجب روانی بالا می شود.هم چنین با استفاده از این روان کننده بتن پمپ پذیری بالارفته و باعث می شود که استهلاک پمپ بتن پایین بیاید. این سوپر یا فوق روان کننده بتن نسبت آب به سیمان را در بتن حجیم کاهش می دهد و مقاومت بتن حجیم را بالا می برد

.

روان کننده بتن  کلنیک فنی و تخصصی بتن می تواند یک روان کننده بتن با خاصيت ديرگير بتن و به عنوان روان کننده بتن که در کاهش آب در بتن می باشد عمل کند که موجب روان شدن بتن, کار پذیری بتن و همچنین افزایش مقاومت بتن شود.

Superplasticizer and Plasticizer

 • بتن آماده
 • بتن الیافی
 • بتن پاششی
 • بتن پیش تنیده
 • میکروسیلیکا
 • ژل میکروسیلیکا
 • میکروسیلیس
 • ژل میکروسیلیس
 • سیلیکافیوم
 • بتن آب بند
 • مخزن بتنی
 • بتن ناتراوا
 • مواد افزودنی بتن
 • بتن ضد سایش
 • کف سازی ضدسایش
 • شات کریت
 • ملات
 • ملات خشک
 • گروت
 • گروت اپوکسی
 • گروت ریزی
 • پمپ بتن
 • پمپ تزریق بتن
 • مواد افزودنی پمپ بتن
 • پمپ شات کریت
 • مواد افزودنی پمپ شات کریت
 • بتن پاششی
 • روغن قالب بتن
 • ضد یخ بتن
 • بتن ریزی در هوای سرد

 

 • روان ساز بتن
 • فوق روانساز بتن
 • روان کننده بتن
 • فوق روان کننده بتن
 • کربوکسیلات
 • پلی کربوکسیلات
 • کف سازی
 • مواد افزودنی جهت کف سازی
 • کف سازی با بتن
 •  
 • بتن پیش تنیده
 • مواد افزودنی بتن پیش تنیده
 • بتن خود تراز
 • زودگیر بتن