فروش افزودنی بتن در اراک | انواع روان کننده بتن ، فوق روان کننده بتن ، زودگیر بتن ،ضد یخ بتن ، ژل میکروسیلیس بتن ، مواد آب بند بتن در اراک

فروش افزودنی بتن در اراک | انواع روان کننده بتن ، فوق روان کننده بتن ، زودگیر بتن ،ضد یخ بتن ، ژل میکروسیلیس بتن ، مواد آب بند بتن در اراک
1346 1394/10/06

روان کننده بتن

روان کننده بتن چیست ؟ امروزه روان کننده بتن کاربرد فراوانی در ساخت انواع بتن به دست آورده است. روان کننده ها ی بتن کاربردی جهت کاهش نسبت آب به سیمان یا افزایش اسلامپ بتن با نسبت آب به سیمان ثابت  می باشند. روان کننده های بتن دارای انواع مختلفی می باشند. روان کننده های بتن در سه گروه روان کننده بتن زودگیر ، روان کننده بتن نرمال و روان کننده بتن کندگیر یا دیرگیر ارائه می شوند. انواع روان کننده ها بسته به مواد پایه خود دارای خواص حفظ اسلامپ متفاوتی می باشند . همچنین روان کننده های بتن بست به پایه ساخته شده دارای میزان مصرف و توان افزایش اسلامپ متفاوتی می باشند.

در استفاده از روان کننده های بتن باید مسائل ایمنی و زیست محیطی به شدت مورد توجه قرار گیرد . از جمله خواصی که به واسط استفاده از روان کننده های بتن در بتن ایجاد می شود می توان به افزایش مقاومت فشاری و سایشی ، کاهش نفوذپذیری ، افزایش دوام ، آب بندی بتن ، تاخیر در گیرش اولیه بتن ، افزایش کیفیت سطحی بتن ، کاهش مشکلات اجرایی ، سهولت در بتن ریزی در هوای گرم و ... اشاره کرد.