در ازاء استفاده از افزودنی بتن چه میزان می توان سیمان بتن را کاهش داد

در ازاء استفاده از افزودنی بتن چه میزان می توان سیمان بتن را کاهش داد
1401 1400/4/10

در ازاء استفاده از افزودنی بتن چه میزان می توان سیمان بتن را کاهش داد

آيا براي جبران هزينه مصرف افزودنيهاي روان كننده مي توان مقدار سيمان را كاهش داد؟ تا چه ميزان ؟

اين پرسش را مي توان به شكل ديگري مطرح كرد كه اگر با مصرف افزودني روان كننده، عيار سيمان بتن را كاهش دهيم بتن حاصله گران تر مي شود يا ارزان تر مي گردد و يا تغيير قيمت نمي دهد؟ و اصولاً به چه ميزان مي توان عيار سيمان بتن را كاهش داد؟

مسلماً با استفاده از روان كننده ها و فوق روان كننده ها مي توان با ثابت نگهداشتن رواني و نسبت آب به سيمان بتن، عيار سيمان آن را كاهش داد. حداكثر مقدار اين كاهش دقيقاً همان درصد كاهش آب بتن است. امروزه بسته به نوع افزودني مصرفي، حداكثر كاهش عيار سيمان مي تواند بين 12 تا 35 درصد باشد. امروزه با افزايش قيمت سيمان و عدم افزايش قيمت روان كننده ها  و فوق روان كننده ها (تا ابتداي سه ماهه چهارم سال 90)، معمولاً در اكثر قريب به اتفاق موارد، ميزان مصرف ماده مرغوب و قيمت واحد افزودني چنان است كه به افزايش قيمت منجر نمي شود و حتي ممكنست در مواردي به كاهش هزينه نيز منجر گردد. بهرحال خوبست كه مسئله مصرف اين مواد صرفاً از نقطه نظر اقتصادي مورد توجه قرار نگيرد. كاهش سيمان معمولاً به كاهش جمع شدگي، كاهش گرمازائي و تنش هاي حرارتي، كاهش خزش و افزايش نفوذناپذيري و دوام بتن در كنار افزايش مقاومت منجر مي شود كه بخودي خود علاوه بر ارزش فني، ارزش اقتصادي نيز دارد.