بهترین زمان اضافه کردن افزودنی های بتن به بتن

بهترین زمان اضافه کردن افزودنی های بتن به بتن
1060 1400/4/7

بهترین زمان اضافه کردن افزودنی های بتن به بتن

در خصوص استفاده از مواد افزودني در محل مصرف (پاي كار) قبل از پمپ شدن توضيح دهيد؟ آيا اين امر امكان پذير است؟

 مي توان مواد افزودني بويژه روان كننده ها و فوق روان كننده ها را در پاي كار در داخل تراك ميكسر ريخت و بخوبي مخلوط كرد و سپس بتن را مورد مصرف قرار داد و يا پمپ نمود. اما نياز به توضيحات خاصي احساس مي شود. در ابتدا بايد گفت بهتر است اين افزودني ها را در هنگام اختلاط بتن در بچينگ مورد استفاده قرار داد و اختلاط را بطور كامل انجام داد. گاه به دليل طولاني بودن زمان حمل و از دست رفتن خواص روان كنندگي اين مواد، برخي از دست اندركاران ترجيح مي دهند همه يا بخشي از اين مواد را در پاي كار اضافه و مخلوط نمايند. بهرحال اين مواد را بايد بطور كامل در تراك ميكسر مخلوط كرد. چرخش تند ديگ به تعداد 70 دور براي اين منظور توصيه مي گردد. هم چنين توصيه مي گردد در ابتدا بخشي از اين مواد به داخل تراك ريخته و پس از چند دور دوران ديگ، چرخش معكوس انجام شود تا حدي كه بتن درمرز بيرون ريختن قرار گيرد و سپس بقيه مواد اضافه شود و مجموعاً 70 دور يا بيشتر بچرخد تا مشكلي بوجود نيايد.

عدم اختلاط كامل اين افزودني ها در طي كار مي تواند به مصرف زياده از حد در بخشي از بتن منجر گردد و نتيجه آن احتمالاً جداشدگي، آب انداختن و گاه ديرگيري خارج از انتظار خواهد بود.