نقش و اهمیت سنگدانه ریز دانه در بتن خودتراکم

نقش و اهمیت سنگدانه ریز دانه در بتن خودتراکم
1111 1400/4/2

نقش و اهمیت سنگدانه ریز دانه در بتن خودتراکم

استفاده از نوع مواد  ريز دانه مصرفي در بتن هاي خودتراكم راهنمائي هاي لازم را مبذول فرمائيد و همچنين آيا پودر سنگ آهكي (خاك و سنگ آهكي) مي تواند براي بتن خودتراكم مضر باشد يا خير؟

1 ـ با توجه به كمبود ريزدانه ها در سنگدانه هاي ريز بتن در ايران و در برخي كشورها و لزوم عدم جداشدگي و عدم آب آنداختن بتن خوتراكم با كارائي فراتر از بتن هاي روان معمولي، راهكارهائي وجود دارد كه يكي از موثرترين آنها، بكارگيري پودرسنگ در بتن خودتراكم است. در بين انواع پودرسنگ ها، پودر سنگهاي آهكي (كربنات كلسيم) بهتر از ساير پودرسنگها نشان داده شده است.

2 ـ گاه برخي از مهندسين، پودرسنگ آهك را با آهك زنده و يا حتي آهك شكفته اشتباه مي گيرند و نگراني هائي در مورد انبساط ناشي از شكفته شدن آنها در بتن دارند كه مسلماً چنين تصوري كاملاً غلط مي باشد. سنگدانه هاي آهكي و پودرسنگهاي آهكي در بتن هاي گوناگون و مهم در دنيا بكار رفته است و بكار خواهد رفت و مشكل خاصي گزارش نشده است. هر چند برخي سنگدانه هاي كربناتي از نوع دولوميتي با قليائي هاي سيمان واكنش زائي دارند  و انبساط مخرب بوجود مي آورند اما حتي پودر سنگ آنها نيز ممكن است مشكلي نداشته باشد. پودر سنگهاي آهكي موجود در بازار ابداً از نوع كربناتي دولوميتي نيستند.

3 ـ بجاي استفاده از پودر سنگ در بتن خودتراكم مي توان از ماسه بادي و يا اصلاح كننده گرانروي (لزجت) يعني VMA نيز استفاده نمود. بهرحال در كنار مصرف فوق روان كننده در ساخت اين بتن ها مي توان از اين مواد نيز بهره گرفت و آنها را آزمود.

4 ـ يكي از موارد مثبت و مزيت هاي بكارگيري پودرسنگ و بويژه پودرسنگهاي آهكي در بتن خودتراكم، كاهش مصرف سيمان و ساير مواد چسباننده است كه مي تواند به كاهش جمع شدگي و كاهش ساير معايب مصرف سيمان زياد مانند گرمازائي منجر گردد.

5 ـ امروزه مصرف پودرسنگهاي آهكي از 50 تا 150 كيلوگرم در هر متر مكعب بتن و حتي فراتر از آن توصيه مي شود تا بتوان مصرف مجموع سيمان و ساير مواد چسباننده را به كمتر از 450 و حتي Kg/m3 400 كاهش داد وگرنه گاه نياز به عيار مواد سيماني فراتر از Kg/m3 500 احساس مي شود كه ابداً مطلوب نيست و به مقاومت و دوام اين بتن ها لطمه خواهد زد.