روش نمونه گیری از بتن خودتراکم (بتن SCC )

روش نمونه گیری از بتن خودتراکم (بتن SCC )
1597 1400/4/1

روش نمونه گیری از بتن خودتراکم (بتن SCC )

آیا روش نمونه گیری بتن S.C.C( بتن خود متراکم ) همانند بتنهای معمولی است ؟ منظور این است که آیا در این گونه بتنها نیز باید قالب مکعبی یا استوانه ای را در 3 لایه پر کرد و هر لایه را 35 بار با میله کوبید ؟ در استاندارد ملی ایران روش تعیین اسلامپ بتن S.C.C مشخص شده اما اشاره ای به روش نمونه گیری این نوع بتنها نشده است .

مسلماً روش نمونه گيري از بتن تازه اعم از معمولي، حبابدار، خودتراكم و غيره غالباً شبيه به هم و گاه يكسان است. اما گاه نحوه نمونه گيري از بتن هائي همچون بتن پاشيدني يا بتن پيش آكنده متفاوت مي باشد. پس از نمونه گيري از بتن تازه، آزمايش هائي همچون تعيين رواني يا كارائي، وزن مخصوص، درصد هوا و ... بر روي آن انجام مي شود كه در دستورهاي استاندارد به آن پرداخته شده است. اما ظاهراً مقصود شما از روش نمونه گيري، تهيه آزمونه هاي تعيين مقاومت يا آزمونه هاي تعيين ويژگي هاي مرتبط با بتن سخت شده است كه مسلماً در مورد بتن خودتراكم، پركردن بتن بصورت لايه لايه و تراكم بتن با ميله يا استفاده از روشهائي همچون ميز لرزان و غيره بي مورد و بلكه غلط است.

در استاندارد ملي ايران برخي از روش هاي تعيين كارائي همچون جريان اسلامپ و حلقه J و آزمايش پايداري در برابر جداشدگي استاتيكي با اقتباس از استاندارهاي ASTM امريكا تدوين شده است اما هنوز براي روش استاندارد تهيه آزمونه هاي مقاومتي اقدامي نشده است، چنين استانداردي ظاهراً در ساير كشورها نيز تدوين نگرديده است و شايد تدوين آن را ضروري ندانسته اند اما بهرحال لازم است در استانداردهاي موجود مانند ASTM C192 و ASTM C31 بدان پرداخته شود.

در ايران نيز لازم است در استانداردها ي 11270 ، 11271 ، 581 ، 3205 و 3201 در مورد بتن خودتراكم تذكر خاصي مبني بر عدم نياز به پركردن لايه به لايه قالب ها و عدم نياز به متراكم كردن آنها ارائه شود.

لازم به ذكر است روش تهيه آزمونه هاي مختلف مقاومتي و غير مقاومتي براي بتن سخت شده، نمونه گيري از بتن نام ندارد.