ارائه خدمات مقاوم سازي سازه هاي بتني

ارائه خدمات مقاوم سازي سازه هاي بتني
2342 1394/07/03

ارائه خدمات مقاوم سازي سازه هاي بتني به روش هاي  FRP  و تزريق رزين

هر سازه تازه ساخت و یا قدیمی می تواند بنا به دلایلی چون اشتباهات طراحی ، مشکلات و معایب ساخت ، تغییر کاربری ، اتمام زمان بهره برداری ، تغییرات مشخصات سازه ای و ... نیازمند عملیات مقاوم سازی باشد . امروزه روشهای مختلفی برای مقاوم سازی سازه های بتنی موجود می باشد که می توان طی یک فرآیند موثر و منطقی از آنها استفاده و بهره گرفت . از این رو کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران آمادگی دارد تا در سه

هر سازه تازه ساخت و یا قدیمی می تواند بنا به دلایلی چون اشتباهات طراحی ، مشکلات و معایب ساخت ، تغییر کاربری ، اتمام زمان بهره برداری ، تغییرات مشخصات سازه ای و ... نیازمند عملیات مقاوم سازی باشد . امروزه روشهای مختلفی برای مقاوم سازی سازه های بتنی موجود می باشد که می توان طی یک فرآیند موثر و منطقی از آنها استفاده و بهره گرفت . از این رو کلینیک فنی و تخصصی بتن  ایران آمادگی دارد تا در سه بخش ، کارشناسی ، طراحی و اجرا مقاوم سازی سازه های بتنی به کارفرمایان محترم ارائه خدمات نماید.

منظور از مقاوم سازی اصلاح یک سازه به منظور  دسترسی به شرایط بهره برداری جدید  یا افزایش عمر مفید بهره برداری می باشد.

1- بررسی و بازدید سازه  و انجام آزمایش های فیزیکی و شیمیایی به منظور ارزیابی وضعیت کیفیت کنونی سازه .

2- مرحله تشخیص ، که در این مرحله به این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا سازه در مخاطره می باشد یا خیر ؟ و آیا سازه در آینده بر اثر شرایط و وضعیت موجود دچار خرابی می شود ؟

در حقیقت این مرحله تشخیص رفتار کنونی و آینده سازه می باشد.

3-نیاز های مقاومتی سازه ارزیابی و مشخص شده و راهکارهای عملی  با الزامات ایمنی و اقتصادی ارائه می گردد.

•اجرای   ژاکت فلزی
•استفاده از دیوار های برشی
•استفاده از میانقاب با مصالح بنایی
•استفاده از سیستم جاکت بتنی مسلح
•استفاده از  تزریق رزین اپوکسی
•ایجاد تغییرات ابعادی در سازه های بتنی
•روش های ترکیبی

از جمله تست های کنترل کیفی فرآیند مقاوم سازی،  آزمایش کشش آرماتور و بولت  ، بارگذاری ، PULL OFF ، خمش و ... می باشد.