عیار بتن چیست؟

عیار بتن چیست؟
5181 1399/11/30

منظور از عیار بتن چیست؟

در این متن به شرح کامل عیار بتن پرداخته خواهد شد. باید توجه داشت عیار بتن مصرفی در هر نوع سازه برابر نقشه های طراحی انتخاب و اجرا می گردد.

منظور از عیار بتن مقدار سیمان مصرفی بر حسب کیلوگرم در واحد حجم بتن می باشد که واحد حجم بتن در ایران متر مکعب می باشد. عیار بتن با مقاومت نهایی آن رابطه ی مستقیم دارد. ولی با توجه به فرایند ساخت بتن و واکنش هیدراتاسیون در آن با افزایش بی نهایت سیمان به مقاومت بتن در بی نهایت دست نخواهیم یافت.با توجه به روابط تجربی می توان مقدار سیمان مصرفی برای رسیدن به مقاومت مشخص را تعیین کرد علاوه بر این رایج است که بتن را بر حسب عیار سیمان مصرفی نامگذاری می کنند. بر اساس نوع کار و مقاومت فشاری مورد نیاز جدول عیار بتن انتخاب میشود. به عنوان مثال برای بتن مگر که یک بتن نظافتی به منظور آماده سازی بستر خاکبرداری شده برای آرماتوربندی و صفحه گذاری اجرا می گردد عیار بتن کم و برابر ۱۵۰Kg/m3 میباشد و برای ملات آجر کاری و بنایی عدد آن ۲۵۰ و برای بتن معمولی این عدد ۳۵۰ میباشد. این عدد برای بلوک های بتن سبک (گازی) بسیار کمتر از بلوک های سیمانی است، و ۲۵ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب بنایی با آن به کار می‌رود. برای دوغاب پشت کار نمای سنگی و کاشی کاری ۴۳۰ کیلوگرم سیمان استفاده می‌شود.

 

در مشخصات فنی پروژه ها مقامت مشخصه بتن داده می شود. وقتی مراجعه می کنیم به شرکت های بتن آماده جهت خرید بتن ، از ما سوال می کنند که عیار سیمان بتن شما چقدر است ؟ اگر مطمین شدیم که درهیچ کجای نقشه ها و ضمایم و مشخصات فنی و ...این عدد ذکر نشده است ، برای محاسبه از رابطه زیر می توان استفاده کرد :

۱۳۹۹/۰۷/۰۵

Fc=(w/۱۰)-۹

Fc : مقاومت مشخصه بتن بر اساس آیین نامه بتن ایران ( آبا ) و نمونه های استوانه ای استاندارد بر حسب مگاپاسکال

w: عیار سیمان بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب.

البته به این رابطه ، در صفحه ۴۶ فهرست بها ۱۳۸۸ و در بند ۲ فصل هشتم بتن درجا ، اشاره شده است.

(۲- پرداخت ردیف عملیات بتن ریزی بر اساس عیار سیمان مصرفی منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما هنگام تهیه برآورد می باشد، در این صورت قیمت ردیف کارهای بتنی، بر اساس مقاومت متناظر با عیار سیمان مصرفی از رابطه تطبیقی زیر محاسبه برآورد و پرداخت می شود.)

بعنوان مثال اگر مقاومت مشخصه بتن برابر ۲۵ مگاپاسکال باشد، عیار سیمان حدودا برابر ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.

۲۵=W/۱۰)-۹

۲۵+۹=(W/۱۰)

۳۴*۱۰=W

W=۳۴۰ ( عیار سیمان )

همچنین از این فرمول برای یافتن مقاومت فشاری مشخصه بتن استفاده میشه:

در نتیجه با جایگذاری اعداد ۳۵۰ و ۴۰۰ ( عیار سیمان بر حسب کیلوگرم درمترمکعب بتن=w ) مقاومت فشاری مشخصه به ترتیب برابر ۲۶mpa و ۳۱mpa بدست میاید .

رابطه دوم:

یرای محاسبه عیار سیمان در بتن یک رابطه دیگر هم وجود داره.

باید مقاومت نمونه مکعبی بتن را بدست بیاریم (کیلوگرم بر سانتی متر مربع) و بعدش حاصل را با عدد ۵۰ جمع کنیم .هر نیوتن بر میلی متر مربع ۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است.

بعنوان مثال برای بتنی با مقاومت مشخصه ۲۵ مگا پاسکال، مقاومت نظیر نمونه مکعبی برابر میشه با ۳۰=۲۵*۱.۲ (مطابق مبحث ۹، ۹-۶-۱-۳) پس مقاومت نمونه مکعبی برابر است با ۳۰۰ که با عدد ۵۰ جمع می کنیم و عیاری که بدست میاید مساویست با ۳۵۰

فقط باید در نظر داشته باشیم که هر دو رابطه بصورت تقریبی و تجربی هستند و استناد به اونها برای مواقع بشدت مورد نیازه و یا چک کردن و تطبیق دادن اطلاعات موجود در نقشه با اطلاعات اجرایی و عملی هنگام عمل به نقشه هست.

 

 

عیار سیمان مصرفی در بتن

عیار سیمان اصطلاحی است که اغلب در ساخت بتن استفاده می‌شود. همانطوری که در مقدمه اشاره شد، مقدار سیمان برحسب کیلوگرم در هر مترمکعب مخلوط، عیار سیمان گفته می‌شود. اولین مشخصه فنی یک بتن مقاومت فشاری آن است. عیار سیمان بتن با مقاومت فشاری آن رابطه مستقیم دارد. ولی با توجه به فرایند ساخت بتن و واکنش هیدراتاسیون در آن، به نظر می‌رسد این را بطه یک حد بالایی داشته باشد. به عبارت دیگر با افزایش بی نهایت سیمان، به مقاومت بی نهایت دست نخواهیم یافت! با توجه به روابط تجربی می‌توان مقدار تقریبی سیمان مورد نیاز بتن برای دست یافتن به یک مقاومت مشخص را تعیین کرد. این رابطه در آیین نامه بتن ایران و همچنین فصل بتن فهرست بها (ابنیه) آمده است.

در این رابطه مقاومت بتن بر حسب مگاپاسکال و برای نمونه استاندارد استوانه‌ای است. نتیجه، مقدار سیمان بر حسب کیلوگرم در یک متر مکعب مخلوط، یا همان عیار سیمان است.

 

fc=(w/10)-9

yektanet-logo-sign

w=(fc+9)×۱۰

 

به عنوان مثال برای بتنی با مقاومت مشخصه ۲۵ مگاپاسکال، مقدار سیمان مورد نیاز w=(25+9)×۱۰=۳۴۰ کیلوگرم خواهد بود.

علاه بر این رایج است که بعضاً بتن را با عیار سیمان مصرفی در آن نامگذاری می‌کنند. این نامگذاری در مراجع رسمی، اغلب برای بتن کم مقاومت و مگر به کار می‌رود. در این صورت نام بتن، نشان دهنده مقدار سیمان مصرفی در هر متر مکعب آن است.

 

عیار سیمان مصرفی در عملیات بنایی

آجرچینی، بلوک چینی، بنایی با سنگ و … از جمله عملیاتی است که در اجرای آن، سیمان به وفور استفاده می‌شود. اولین نکته در محاسبه عیار سیمان مصرفی در این قبیل کارها، اطلاع از حجم ملات مصرفی در آنها است. به طور معمول در عملیات بنایی به استثتای بنایی با بلوک سفالی، ۳۰ درصد حجم بنایی به عنوان حجم ملات در نظر گرفته می‌شود. این مقدار برای بنایی با سفال ۱۵ درصد است.

برای ساخت هر متر مکعب بلوک سیمانی یا هر متر مکعب بنایی با این بلوک ها، ۱۷۵ کیلوگرم سیمان نیاز است. سیمان مورد نیاز برای بنایی با بلوک های بتن سبک (گازی) بسیار کمتر از بلوک های سیمانی است، و ۲۵ کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب بنایی با آن به کار می‌رود.

نکته دوم در محاسبه سیمان برای ملات های بنایی، اطلاع از طرح اختلاط و نوع ملات است. ملات های بنایی به دو دسته ماسه سیمان و باتارد، تقسیم بندی می‌شوند. هر یک از این ملات ها نیز با توجه به طرح اختلاطشان به چند دسته تقسیم می‌شوند. عیار سیمان مصرفی در این ملات ها به شرح زیر است.

 

ماسه سیمان ۱:۶     ماسه سیمان ۱:۵     ماسه سیمان ۱:۴     ماسه سیمان ۱:۳     باتارد ۱:۲:۸         باتارد ۱:۲:۱۰

۲۰۰       ۲۲۵       ۲۸۵       ۳۶۰       ۱۳۰       ۱۱۰

عیار سیمان مصرفی در کف سازی، نماسازی، کاشیکاری و موزائیک

معمولا برای کف سازی از مخلوط پوکه (معدنی یا صنعتی) و سیمان استفاده می‌شود. در هر متر مکعب از این مخلوط، ۱۵۰ کیلوگرم سیمان به کار می‌رود. برای ساخت هر متر مکعب فوم بتن برای کف سازی نیز، میزان ۲۲۵ کیلوگرم سیمان مصرف خواهد شد.

 

نمای سنگی و کاشیکاری تقریباً مشابه به هم بوده و از دوغاب سیمان در اجرای آن استفاده می‌شود. در صورتیکه پشت کار برجستگی‌ها و فرو رفتگی‌های نامتعارفی نداشته باشد، ۳ سانتیمتر ضخامت  برای آن در نظر گرفته می‌شود. در هر متر مکعب از این دوغاب ۴۳۰ کیلوگرم سیمان استفاده می‌شود. معمولاً برای سهولت در اجرا، از دوغاب با نسبت آب به سیمان بسیار زیاد استفاده می‌شود، در نتیجه برای جذب آب اضافی و افزایش سرعت کار، علاوه بر سیمان مصرفی در دوغاب،  پس از هر بار دوغاب ریزی مقداری سیمان نیز به پشت کار ریخته می‌شود. این کار میزان مصرف سیمان را افزایش می‌دهد و به دلیل کاهش چسبندگی (پشت کار و سنگ یا کاشی) غیر مجاز است.

 

برای اجرای موزائیک از ملات موزائیک استفاده می‌شود. این ملات در دو نوع ۱:۲/۵:۲/۵ و ۱:۲/۵:۲ ساخته می‌شود. عیار سیمان در این دو نوع ملات موزائیک به ترتیب ۳۵۰ و ۴۵۰ است.

 

عیار سیمان مصرفی در اندود‌ها و بندکشی

اندودهای سیمانی در حالت کلی به دو صورت آستر و رویه اجرا می‌شوند. در اجرای آستر معمولا از ملات ماسه سیمان استفاده شده و بسته به نوع ملات، برای محاسبه سیمان مصرفی در آن از جدول بالا می‌توان استفاده کرد. در اجرای رویه نیز ملات پودر سنگ-خاک سنگ و سیمان، به کار می‌رود. برای هر متر مکعب از این ملات ۳۰۰ کیلوگرم سیمان استفاده می‌شود. سیمان مصرفی در این ملات اغلب سیمان سفید است.

 

عیار سیمان - Cement usage in a Cubic meter 2

برای بندکشی سنگ پلاک، کاشی و سرامیک از دوغاب سیمان سفید و پودر سنگ ۱:۴ استفاده می‌شود. در هر مترکعب از این دوغاب ۴۰۰ کیلوگرم سیمان به کار می‌رود. در بندکشی موزائیک فرنگی نیز از دوغاب سیمان سفید و خاک سنگ ۱:۶ استفاده می‌شود که ۲۲۵ کیلوگرم سیمان در خود دارد. بندکشی آجر نما نیز با استفاده از ملات ماسه بادی و سیمان صورت می‌گیرد. عیار سیمان مصرفی در دو نوع ۱:۳ و ۱:۴ از این ملات به ترتیب ۳۶۰ و ۲۸۵ کیلوگرم در هر متر مکعب ملات است.

 

 

چگونه بتن با عیار 150 همراه با میکسر بتن 250 لیتری بسازیم؟

تمام ماهیت سازه‌ های بتنی در ایجاد یک ساختار منسجم از بتن مسلح می باشد. در چنین ساختاری بهره ‌مندی از بتن مرغوب شرط کلیدی در استحکام بنا است. درست است که بتن مرغوب از مصالح مرغوب ساخته می ‌شود، اما لازم است تا همراه با نسبت درست از مصالح در یک طرح اختلاط اصولی همراه با میکسر بتن ایجاد بشود.

سالیان متمادی است که در قسمتی از علم مهندسی عمران، محققانی در تکاپوی رسیدن به انواع طرح اختلاط بتن هستند تا بتوانند این متریال را در شرایط خاصی برای نیازهای خاصی تهیه کنند.

اما جدا از تحقیقات دانشگاهی در خلق بتن ‌های خاص، فرمول ‌های استاندارد شده برای تهیه بتن ‌های مناسب به جهت ساخت ‌و ساز های عادی وجود دارد. بتن هایی که با معیار عیار معرفی می شوند.

 

در این معیار انواع فرمول ساخت بتن برای انواع ساخت ‌و ساز های صنعتی تا مسکونی اعمال شده است. لذا اگر در یک فضای ساخت ‌و ساز و عادی هستید، داشتن بتن با عیار 150 کفایت کار شما را خواهد کرد.

 

 

 

اگر برای رسیدن به بتن مورد نیاز خود بر توانمندی شرکت ‌های فعال در عرصه بتن ‌سازی اعتماد می ‌کنید، چندان نگرانی در تامین یک بتن مرغوب با عیار 150 را نخواهید داشت. اما اگر قرار است خودتان دست به کار باشید و در سطح پروژه ساخت ‌و ساز بتن، عیار 150 را بسازید، باید اطلاع کافی از فرمول درست ساخت آن داشته باشید.

برای این منظور ما نیز مقاله پیش رو را تدارک دیده ‌ایم تا بتوانیم یک نگرش قدرتمند و حرفه ‌ای در خلق بتن با کیفیت مناسب را تدارک ببینیم.

 

چرا میکسر بتن 250 لیتری؟

در تدوین این مقاله دنبال رسیدن به یک فرمول ساده هستیم. فرمولی که بتواند با در نظر داشتن یک عدد ساده، همراه با مقیاس ‌های ساده ساختمان ‌سازی به راحتی مقدمات امر در ساخت بتن با عیار 150 را فراهم آورد.

در چنین فرمولی باید مطرح کنیم که چه مقدار از سیمان، ماسه، آب و مواد افزودنی را در کنار هم داشته باشید و با طرح اختلاط در میکسر بتن، بتن مرغوب با عیار 150 را به دست آورید.

ما وقتی می ‌توانیم فرمول ساده خود را داشته باشیم که ملاک ظرفیت ما مقداری ثابت باشد. در واقع ما باید برای یک میکسر بتن خاص فرمول مورد نظر خودمان را تهیه کنیم. از آنجایی که عموم میکسر بتن های فعال در فضاهای ساخت ‌و ساز شهری و یا دیگر فضاهای ساخت ‌و ساز متداول از مدل ‌های 250 لیتری می باشند، ما نیز فرمول ساخت بتن با عیار 150 لیتری خودمان را با احتساب ظرفیت مخزن 250 لیتری این مدل از میکسر بتن ها آماده کرده ‌ایم.

بدیهی است اگر شما به‌ عنوان یک فعال در فضاهای ساخت ‌و ساز همراه با یک میکسر بتن در ظرفیت متفاوتی هستید، باید با یک ضریب تناسب ساده، اعداد موجود در فرمول ساخت مطرح ‌شده در این مقاله را برای کار با میکسر بتن خود تبدیل نمایید.

 

منظور از عیار بتن چیست؟

بتن مرغوب همراه با طرح اختلاط استانداردی است. اما همه بتن ‌های استاندارد به یک نسبت برابر از سیمان، ماسه، آب و... ساخته نمی ‌شوند. در واقع بسته به نیاز پروژه ساخت ‌و ساز و یا موقعیت فضای بتن ریزی در عملیات ما نیاز به درجات گوناگون از مقاومت بتن داریم.

مثلاً هرگز نمی ‌توانید بتن به کار رفته در پی یک بنای چند صد متری را با طرح ساخت بتن با استحکام کافی برای ساخت یک بنای ساده مسکونی یکسان در نظر بگیرید. به ‌این ‌ترتیب ملاکی با عنوان عیار بتن را مطرح می ‌کنند. این ملاک معرف درجه مقاومت بتن است. هر چه عدد عیار بالاتر باشد، باید انتظار بتن مقاوم تری داشته باشیم.

حال ممکن است این‌ طور به موضوع نگاه کنیم که چرا در همان ابتدای امر تمام بتن ‌های ساخته شده را با بالاترین عیار در نظر نگیریم؟ به ‌این ‌ترتیب از پس یک برج بلند مسکونی تا یک واحد ساختمانی ساده ویلایی همگی با بهترین و مقاوم ‌ترین متریال ها ساخته می شوند.

اما بهتر است موضوع هزینه ساخت بتن با عیار بالاتر را نیز ملاک انتخاب خود داشته باشید. شما می ‌توانید برای هر ساخت ‌و سازی از بتن با بالاترین عیار استفاده کنید؛ اما باید تحمل تبعات هزینه بسیار بالاتر بهره‌ مندی از چنین بتنی را نیز داشته باشید

لکن در مهندسی عمران، بناهای امروزی را دسته ‌بندی شده بررسی می کنند. در این دسته ‌بندی ‌ها هر سازه ای باید درجات استحکام استانداردی را تامین نماید. لذا در بسیاری از بناهای مسکونی می ‌توانید با یک بتن در عیار 150 که اتفاقاً چندان هزینه بردار نیست، مقدار استحکام استاندارد تعریف ‌شده را تهیه کنید.

اما این اعداد برای معرفی عیار بتن از کجا آمده اند؟ در واقع ملاک عیار بتن در مقدار سیمان موجود در آن است. حضور سیمان در بتن ملاک جدی در تعریف استحکام آن است. لکن حضور این متریال باید در یک محدوده مشخصی قرار بگیرد.

از این ‌رو در یک حجم تعریف ‌شده، هر چه درصد حضور سیمان در حجم بتن بالاتر باشد، انتظار استحکام بالاتری از بتن را داریم. البته تا جایی می توانید این حضور درصد بالاتر را دنبال کنید. چرا که در مقدارهای بالاتر از 400 کیلوگرم سیمان به ‌ازای هر متر مکعب بتن درجه استحکام نهایی بتن افت پیدا خواهد کرد.

 

لذا برای رسیدن به بتن استاندارد باید نسبت حضور سیمان در هر متر مکعب بتن را در بین اعداد 100 الی 400 کیلوگرم در نظر بگیرید. در بتن با عیار پایین شاهد حضور 100 الی 150 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب بتن هستیم.

در بتن با عیار بالا نیز از حدود 250 الی 400 کیلوگرم سیمان به ‌ازای هر متر مکعب بتن استفاده می شود. اما آنچه ملاک فرمول ساخت ما در این مقاله است، رسیدن به بتن با عیار متوسط است که در آن از حدود 150 الی 250 کیلوگرم سیمان به ‌ازای هر متر مکعب بتن استفاده خواهد شد.

 

مقدمات در ساختن بتن با عیار 150

در رسیدن به یک فرمول ساده برای ساختن بتن عیار 150 هدف ما مطرح کردن چند عدد است تا شما را با آنها بتوانید مقدار اصولی از هر متریال در مقدمات ساخت بتن را تهیه کنید. برای این منظور قبل از پرداختن به فرمول نهایی لازم است تا مقدماتی را تدارک دیده باشید.

 

حضور یک بتونیر که با هدف ساخت بتن در محیط کارگاه مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که عموم بتونیرهای متداول در سطح ساخت ‌و ساز های شهری مدل ‌های 250 لیتری است، ما نیز تمام ملاک خود را در تدوین فرمول نهایی به استناد بر حضور این ظرفیت از میکسر بتن تهیه کرده ‌ایم. همان طور که قید کردیم، برای ظرفیت های دیگر رعایت یک ضریب تناسب ساده کافی است.

وقتی در باب بتن با عیار 150 صحبت می ‌کنیم، حالا دیگر می ‌دانیم که منظور 150 کیلوگرم سیمان به ‌ازای هر متر مکعب بتن می باشد. از آنجا که هر پاکت سیمان تولیدی کارخانجات در ظرفیت استاندارد 50 کیلویی است، لذا با تهیه 3 پاکت سیمان، مقدمات خلق یک متر مکعب بتن با عیار 150 را فراهم کرده ‌اید.

در نظر داشته باشید که ظرفیت بتونیرها را به لیتر معرفی می‌ کنند. اما شما در نهایت به متر مکعب بتن نیاز دارید. لذا اگر ظرفیت به لیتر میکسر بتن را بر عدد 100 تقسیم کنید، قابلیت تامین بتن به متر مکعب به ازای هر بار عملیات میکسر بتن را محاسبه خواهید کرد.

به ‌این ‌ترتیب هر بار عملیات میکسر بتن 250 لیتری کمی بیشتر از 0.2 متر مکعب بتن خواهد شد. از این ‌رو باید برای رسیدن به 1 متر مکعب بتن، 5 بار عملیات ساخت بتن با میکسر بتن 250 لیتری را تدارک ببینید.

در محاسبات، ما، هر لیتر آب را معادل با یک کیلوگرم آب در نظر می گیریم. یک محاسبه ساده از مقدار آب مورد نیاز، معادل با نصف وزن سیمان استفاده شده است. به ‌عنوان مثال در یک متر مکعب بتن عیار 150 که نیاز به 150 کیلوگرم سیمان است، باید 75 لیتر آب در اختیار داشته باشید.

نسبت درست در متریال نهایی یعنی استفاده از شن و ماسه را فراموش نکنید. حجم نهایی بتن را با حضور شن و ماسه تهیه می کنند. این مصالح چیزی در حدود 80 درصد از حجم بتن را تشکیل خواهند داد. لکن نسبت اصولی در اختلاط سه واحد شن، به ‌ازای یک واحد ماسه می باشد.

با در نظر داشتن این مقدمات، ما برای ساختن بتن با عیار 150 نیاز به 60 درصد شن، 20 درصد ماسه در کنار 20 درصد از اختلاط آب و سیمان داریم. البته اختلاط آب و سیمان به نسبت یک به دو می ‌باشد. حال با در نظر داشتن این اعداد می توانیم مقدمات ساخت بتن با عیار 150 را برای هر بار فعالیت میکسر بتن 250 لیتری نهایی کنیم.

 

فرمول ساخت بتن عیار 150 برای هر بار فعالیت میکسر بتن 250 لیتری

از قبل مطرح کردیم که هر بار عملیات بتونیر 250 لیتری در نهایت اندکی بیشتر از 0.2 متر مکعب بتن را برای ما تدارک خواهد دید. از این رو نیاز به 5 بار طی کردن کامل عملیات ساخت بتن داریم تا با کمک میکسر بتن 250 لیتری به یک متر مکعب بتن دسترسی پیدا کنیم.

 

اما ما فرمول نهایی خود را به ازای هر بار عملیات بتن سازی توسط میکسر بتن 250 لیتری نهایی می‌ کنیم. برای این منظور نیاز به اقلام زیر با اندازه مطرح شده می باشد.

 

-         30 کیلوگرم سیمان

-         15 لیتر آب

-         120 کیلوگرم شن

-         40 کیلوگرم ماسه

 

با تهیه درست مصالح در وزن ‌های قید شده می ‌توانید با هر بار عملیات میکسر بتن 250 لیتری، چیزی در حدود 0.2 متر مکعب بتن با عیار 150 داشته باشید. اما سوال بعدی اینجاست که چطور بتوانیم وزن های مطرح شده را به دست آوریم؟

چرا که ما قطعاً نمی ‌توانیم ترازو به دست در سطح عملیات ساخت ‌و ساز باشیم و هر یک از مصالح که قرار است داخل میکسر بتن ریخته شود را وزن کنیم!!! انجام چنین عملیاتی عملاًغیرممکن و زمانبر است.

پس ما به مقیاس دیگری برای تکمیل پروسه ساخت بتن با عیار 150 نیاز داریم. مقیاسی که خیلی ساده در قامت بیل‌ های ساختمان ‌سازی نقش بسته است. از آنجایی ‌که هر بیل ظرفیت حمل 3 کیلوگرم از هر یک از مصالح فله ‌ای ساختمانی را دارد، به راحتی می توانید آن را در مقیاسی مناسب برای رسیدن به نسبت درست هر یک از مصالح داشته باشید.

به ‌این ‌ترتیب ما برای رسیدن به بتن با عیار 150 به ازای هر بار عملیات کاری میکسر بتن 250 لیتری نیاز به 10 بیل سیمان، 40 بیل شن و 14 بیل ماسه خواهیم داشت. تهیه 15 لیتر آب نیز چالش چندان دشواری نخواهد شد.

 

دانستنی ‌های مفید برای خلق بتن مرغوب ‌تر

-     مصالح شن و ماسه قسمت بزرگی از حجم بتن را تشکیل می‌ دهند. این دو باید به نسبت درستی با توجه به عیار بتن در هم آمیزند. لکن هر چه درصد عیار بتن افزایش پیدا می ‌کند، باید نسبت شن به ماسه را بیشتر در نظر بگیریم.

-     برای رسیدن به مقدار درست آب، عددی برابر با نصف وزن سیمان را پیش ‌بینی کرده ‌ایم. اما اگر مصالح ما از قبل دارای رطوبت باشند، آیا باز هم ملزم به رعایت این اصل ساده هستیم؟ اصولاً عموم مصالح شن و ماسه همراه با درصدی از رطوبت هستند.

لذا باید این مقدار آب که همراه با شن و ماسه مرطوب راهی عملیات ساخت بتن می شوند را از قبل در نظر گرفته، از وزن آب محاسبه شده در شرایط استفاده از مصالح خشک کاسته شود.

-     ما یک مقیاس ساده همراه با بیل های متداول در فضاهای ساخت ‌و ساز را ارائه کردیم. اما گاهاً دیده می ‌شود که برخی علاقه دارند تا مقیاس خود را بزرگتر کرده، همراه با یک فرغون داشته باشند.

از این ‌رو برای ساخت بتن با عیار 150 باید 4 فرغون ماسه به همراه 2 فرغون شن در اختیار داشته باشید. در نظر داشته باشید که با انتخاب فرغون به ‌عنوان مقیاس، هر متر مکعب بتن را می توانید معادل با 15 فرغون در نظر بگیرید.

در ساختمان سازی های نوین حضور گسترده ‌ای از متریال بتن دیده می‌ شود. بتن به هر ترتیبی متریال بسیار سرسخت و مقاومی است که در کنار شبکه ای فولادین و وسیع و ساختار یافته از میلگردهای در هم تنیده شده، قادر است تا ساختار یکپارچه ای از  بتن مسلح را پدید آورد.

لازم به ذکر است که بتن مرغوب و با کیفیت تنها با حضور در ترکیبی صحیح و درست از مصالح مقدماتی یعنی سیمان و شن و آب و برخی افزودنی ها ساخته می شود. موضوعی که حین هر عملیات حرفه‌ ای ساخت بتن شما را به سمت خرید میکسر بتن سوق خواهد داد.

 

در این بین قطعا نگاه ویژه شما در تهیه میکسر بتن 250 لیتری است. چرا که این حجم از میکسر بتن بسیار ارزانتر از نمونه های سنگین وزن است و در عین حال حجم کاری آن کاملا کفایت نیاز فضاهای عادی در ساخت و ساز های امروزی را خواهد کرد.

موضوع تهیه میکسر بتن 250 لیتری را بگذارید در کنار لزوم تهیه بتن با عیار 150 که کاملا برای تکمیل سازه های معمولی کفایت می کند. آنگاه است که هر کسی به درستی پی خواهد برد که برای رسیدن به بالاترین راندمان کاری همراه با حضور میکسر بتن 250 لیتری لازم است تا در زمینه تولید بتن با عیار 150 همراه با چنین میکسر بتنی نهایت مهارت کافی را فرا گرفته باشد.

به هر حال میکسر بتن در مدل ها با حجم های گوناگون تنها ابزار شناخته شده‌ ساختمان سازی است که قادر است بتن با سطوح کیفی مناسب را تولید کند. اما این ابزار ساختمانی توانمند در حین خرید، قیمت های تقریبا بالایی خواهد داشت.

از آنجا که هر عملیات ساختمان سازی به هر صورتی نیاز به یک نمونه از انواع میکسر بتن دارد، مواجه بودن با قیمت چالش برانگیز میکسر بتن الزامی اجتناب ‌ناپذیر است.

اما افراد هوشمند می ‌دانند که می ‌شود با در نظر داشتن تعدادی فاکتورها تاثیر مطلوبی بر مراحل انتخاب تا خرید میکسر بتن داشته باشند. به عنوان مثال درک صحیح از همین ماجرای ساخت بتن با عیار 150 می باشد.

وقتی می دانید که چنین بتنی همراه با ظرفیت میکسر بتن 250 لیتریکاملا کفایت کار شما را می کند، دیگر لزومی ندارد تا در دردسرهای داشتن میکسرهای سنگین تر و یا دانستن فرمول ساخت بتن های قویتری باشید.