آرماتور یابی ساختمان میدان رسالت تهران

آرماتور یابی ساختمان میدان رسالت تهران
2623 1394/09/18

آرماتور یابی ( میگرد یابی ) ساختمان واقع در میدان رسالت تهران

براساس این قرارداد که فی مابین بخش خصوصی و کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران منعقد گردیده ، اقدام به شناسایی وضعیت موجود آرماتور های مدفون در بتن این استراکچرها در تیر ، ستون و دال  طبقات مختلف ساختمانی در میدان رسالت تهران ،گردید.

این سازه ها به علت تغییر در سیستم نظارت و عدم نظارت دقیق در هنگام ساخت نیازمند تعیین وضعیت آرماتورها موجود در سازه ها بوده که این  امر توسط بخش آزمایشگاهی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با همراهی نمایندگان کارفرما و دستگاه نظارت صورت پذیرفت . در این روند اطلاعات قطر ، تعداد ، محل و کاور آرماتورهای مدفون در تیر ، ستون و دال ها  استخراج گردید.

شما می توانید جهت آشنایی با خدمات مهندسی و اجرایی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و انجام آزمایش های غیرمخرب بتن با بخش فنی و پشتیبانی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس حاصل نمایید.