اجرای کولینگ تاور فولاد هرمزگان

اجرای کولینگ تاور فولاد هرمزگان
2759

اجرای کولینگ تاور فولاد هرمزگان

ابلاغ اجرای عملیات ترمیم و آب بندی کولینگ تاور کارخانه فولاد هرمزگان

این قرارداد شامل ، ترمیم بتن های آسیب دیده ، طبله شده و خوردگی ها می باشد. همچنین بر اساس آن می بایست یک لایه پوشش آب بند و محافظتی مقاوم در برابر مواد خورنده صنعتی اجرا گردد.