قرارداد شرکت نفت و گاز غرب کشور

قرارداد شرکت نفت و گاز غرب کشور
2236

قرارداد شرکت نفت و گاز غرب کشور

انعقاد قرارداد فی مابین مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و شرکت نفت و گاز غرب کشور در خصوص ترمیم ، آب بندی و مقاوم سازی مخازن و حوضچه های پساب منطقه نفتی چشمه خوش دهلران

براساس این قرارداد کلینیک فنی تخصصی بتن ایران اقدام به ارزیابی غیرمخرب بتن سازه ها ، ترمیم ترک ها و بتن های آسیب دیده ، اجرای آب بندی و پوشش محافظتی اپوکسی و مقاوم سازی بخش های فرسود می نماید.

این قرارداد در پی اجرای موفقیت آمیز و رضایت کارفرما از عملیات مشابهی در سه سال گذشته منعقد گردید.