عملیات کاشت آرماتور کارخانه البرز نئوپان

عملیات کاشت آرماتور کارخانه البرز نئوپان
1302

عملیات کاشت آرماتور کارخانه البرز نئوپان

اتمام عملیات اجرای کاشت آرماتور و بولت کارخانه البرز نئوپان توسط تیم فنی اجرایی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران