پروژه شرکت ذوب آهن اصفهان

پروژه شرکت ذوب آهن اصفهان
1045

اجرای ترمیم و آب بندی سازه بتنی رسوبگیر ( کلاریفایر ) شرکت ذوب آهن اصفهان

توسط تیم مهندسی و اجرایی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

در ترمیم بتني كه در اثر خوردگي تخريب شده است بايد اصول خاصي رعايت گردد تا مشكلات قبلي بزودي گريبانگير قطعه نشود.