پروژه پتروشیمی آپادانا-عسلویه

پروژه پتروشیمی آپادانا-عسلویه
1837 1397/12/7

پروژه پتروشیمی آپادانا-عسلویه

آزمایش های غیرمخرب بتن، ارزیابی، کارشناسی و ارائه روش تعمیر و مقاوم سازی کولینگ تاور پتروشیمی آپادانا-عسلویه

براساس این قرارداد که فی مابین شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( پتروشیمی آپادانا ) به عنوان کارفرما و شرکت مهندسی ژرف تابان مهر ( کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ) به عنوان مشاور منعقد گردیده است اقدام به ارزیابی و کارشناسی و ارائه روش تعمیرات و مقاوم سازی کولینگ تاور پتروشیمی آپادانا در مطقه عسلویه، گردیده است.

این کولینگ تاور به علت بروز حریق دچار آسیب های سازه ای و دوامی گردیده بود و از سوی دیگر با توجه به اهمیت سازه های کولینگ تاور و نیز ماهیت بهره برداری از کولینگ تاورها به عنوان سازه های هیدرولیکی و منطقه وجودی پتروشیمی ، باعث توجه ویژه از سوی بهره برداران و کارشناسان کارفرما گردیده بود. از مشکلات خاص پروژه می توان به نیاز به ارزیابی دقیق و تخصصی بودن ارزیابی سازه های آسیب دیده از حریق اشاره کرد.

براساس قرارداد مذکور کارشناسان و طراحان مجموعه با اعزام و بررسی وضعیت سازه، نسبت به ارائه طرح و دفترچه تعمیر و مقاوم سازی سازه مذکور اقدام نمودند.