پروژه اسکله صادراتی فولاد خوزستان

پروژه اسکله صادراتی فولاد خوزستان
2025 1397/12/1

پروژه اسکله صادراتی فولاد خوزستان

تعمیر و بازسازی اسکله صادراتی فولاد خوزستان و سازه های جانبی

براساس این قرارداد که فی مابین شرکت فولاد خوزستان به عنوان کارفرما و شرکت مهندسی ژرف تابان مهر ( کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ) به عنوان پیمانکار منعقد گردیده است اقدام به اجرای تعمیرات  آسیب و تخریب های وارده به اسکله شرکت فولاد خوزستان، واقع در شهرستان ماهشهر ، بندر امام خمینی  و نیز سازه های مختلف جانبی ، گردیده است.

اسکله ها به صورت معمول به علت شرایط بسیار خوردنده و شرایط سنگین بهره برداری، دچار  تخریب شدید می گردند که می بایست برای حفظ شرایط لازم بهره برداری و دوام لازم مرتب تحت تعمیرات و نگهداری قرار داشته باشند. از مشکلات این پروژه می توان به زمان کوتاه ، دسترسی های با صعوبت در پیشانی و زیر اسکله و جز و مد اشاره کرد.