پروژه پتروشیمی مارون

پروژه پتروشیمی مارون
2193 1397/9/7

پروژه پتروشیمی مارون

تعمیر و آب بندی مخازن پساب پتروشیمی مارون

براساس این قرارداد که فی مابین مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران (شرکت ژرف تابان مهر) و شرکت پتروشیمی مارون منعقد گردیده است ، اقدام به تعمیر و اجرای پوشش محافظتی یکی از مخازن پساب صنعتی تصفیه خانه پتروشیمی مارون اقدام گردیده است. از مشکلات این کار می توان به محدودیت زمانی ، ارتفاع بالا و بارندگی اشاره کرد. این این قرارداد ششمین قرارداد متوالی این مجموعه با شرکت پتروشیمی مارون بوده که نشان از کیفیت و تعهد این شرکت می باشد.