پروژه شرکت فولاد هرمزگان

پروژه شرکت فولاد هرمزگان
1941 1397/4/11

پروژه شرکت فولاد هرمزگان

ترمیم و آب بندی مخزن آتش نشانی شرکت فولاد هرمزگان

براساس این قرارداد که فی مابین شرکت ژرف تابان مهر ( کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ) و شرکت فولاد هرمزگان منعقد گردیده است ، اقدام به اجرای ترمیم های موضعی و آب بندی مخزن آتش نشانی کارخانه فولاد هرمزگان پرداخته شده است.

این سازه به علت کیفیت پایین اجرا از یک سو و از سوی دیگر شرایط محیطی خورنده دچار آسیب های خوردگی و تخریب و بتن و عدم آب بندی سازه گردیده است.

از مشکلات این کار می توان به دمای بالای هوا ، مشکلات دسترسی و آسیب جدید بتن و نیز وجود اتصالات بین بتن و فولاد اشاره کرد.