ترمیم و آب بندی مخزن آتش نشانی شرکت فولاد هرمزگان

ترمیم و آب بندی مخزن آتش نشانی شرکت فولاد هرمزگان
998 1397/4/11

ترمیم و آب بندی مخزن آتش نشانی شرکت فولاد هرمزگان

براساس این قرارداد که فی مابین شرکت ژرف تابان مهر ( کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ) و شرکت فولاد هرمزگان منعقد گردیده است ، اقدام به اجرای ترمیم های موضعی و آب بندی مخزن آتش نشانی کارخانه فولاد هرمزگان پرداخته شده است.

این سازه به علت کیفیت پایین اجرا از یک سو و از سوی دیگر شرایط محیطی خورنده دچار آسیب های خوردگی و تخریب و بتن و عدم آب بندی سازه گردیده است.

از مشکلات این کار می توان به دمای بالای هوا ، مشکلات دسترسی و آسیب جدید بتن و نیز وجود اتصالات بین بتن و فولاد اشاره کرد.

 

کارفرمایان ، مشاوران ، پیمانکاران و بهره برداران محترم می توانند برای کسب اطلاعات ، مشاوره ، اخذ قیمت و اجرای ترمیم و آب بندی سازه های بتنی با بخش فنی و مهندسی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( ژرف تابان مهر ) تماس  ( 44618462-44618379 ) حاصل نمایند.