پروژه تصفیه خانه شماره 5 تهران

پروژه تصفیه خانه شماره 5 تهران
1678 1396/6/11

پروژه تصفیه خانه شماره 5 تهران

انعقاد قرارداد ترمیم و آب بندی سازه های مختلف بتنی تصفیه خانه شماره 5 تهران

براساس این قرارداد که فی مابین شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( شرکت مهندسی ژرف تابان مهر ) و شرکت آب و فاضلاب تهران منعقد گردید ، به اجرای ترمیم و آب بندی سازه های مختلف تصفیه خانه شماره 5 آب تهران اقدام گردید.

مدت قرارداد این پروژه 1 ماه بوده و از مشکلات این پروژه می توان به قدمت بالای سازه و مشکلات ناشی از آن و حساسیت مجاورت با آب شرب اشاره کرد.