پروژه ساختمان تجاری-اداری زعفرانیه

پروژه ساختمان تجاری-اداری زعفرانیه
1601 1396/6/11

پروژه ساختمان تجاری-اداری زعفرانیه

انعقاد قرارداد ترمیم و آب بندی ساختمان تجاری-اداری زعفرانیه

براساس این قرارداد که فی مابین شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( شرکت مهندسی ژرف تابان مهر ) و بخش خصوصی منعقد گردید ، اقدام به اجرای ترمیم و آب بندی سه طبقه از ساختمان با تراز منفی در ساختمان تجاری مذکور گردید.

مدت قرارداد این پروژه 2 ماه بوده و از مشکلات این پروژه می توان به کیفیت پایین بتن و نشت شدید آب اشاره کرد.