پروژه ساختمان پست مرکزی تهران

پروژه ساختمان پست مرکزی تهران
1701 1396/6/11

پروژه ساختمان پست مرکزی تهران

انجام آزمایش های غیرمخرب کنترل کیفی بتن ساختمان پست مرکزی تهران

براساس این این قرارداد که فی مابین شرکت پست ایران و شرکت ژرف تابان مهر ( کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ) منعقد گردید ، اقدام به انجام تست های PULL OFF ، اسکن میلگرد های بتن ، اندازه گیری مقاومت به روش کرگیری و التراسونیک و اندازه گیری ترک های ایجاد شده به روش التراسونیک اقدام گردید.