آزمایش پتروشیمی رازی

آزمایش پتروشیمی رازی
1775 1396/6/11

آزمایش پتروشیمی رازی

انجام آزمایش کشش میلگردهای کاشت شده پتروشیمی رازی

براساس این این قرارداد که فی مابین شرکت تعمیرات نیروگاه های ایران و شرکت ژرف تابان مهر ( کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ) منعقد گردید ، اقدام به انجام تست کشش آرماتورهای کاشته شده در پتروشیمی رازی جهت کنترل کیفی عملیات انجام شده اقدام گردد.