پروژه ورزشگاه کرمان

پروژه ورزشگاه کرمان
1849 1396/3/12

پروژه ورزشگاه کرمان

تست و کاشت آرماتور ورزشگاه سی هزار نفری کرمان - شرکت صنایع مس ایران

براساس این قرار داد که فی مابین مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( شرکت ژرف تابان مهر ) و شرکت ملی صنایع مس ایران منعقد گردید اقدام به کاشت آرماتور های طرح توسعه و مقاومسازی ورزشگاه سی هزار نفری مس کرمان گردیده است. از مشکلات خاص این کار ارتفاع بالای کار ، تراکم شدید آرماتورها ها در بتن اشاره کرد. براساس این قرار کلیه عملیات اجرایی توسط تست کشش میلگردد PULL OUT پس از کاشت مورد ارزیابی کیفی قرار گرفت.