پروژه مناطق نفت خیز جنوب

پروژه مناطق نفت خیز جنوب
1837 1395/11/28

ترمیم و آب بندی مخازن پساب نفتی مناطق نفت خیز جنوب

براساس این دستورکار که فی مابین شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( ژرف تابان مهر ) و شرکت مناطق نفت خیز جنوب منعقد گردیده  اقدام به اجرای ترمیم و آب بندی حوضچه و مخازن پساب دکل های حفار نفت گردیده است. در صنایع نفت برای حفظ منافع محیط زیستی در راستای عدم آزادسازی پساب های نفتی حاصل از حفاری به خاکهای اطراف ، اجرای حوضچه مخازن مختلف در دستور کار می باشد. با توجه به ابعاد بزرگ و تعدد مخازن مذکور سعی می گردد از تا از روش های نوین و کم هزینه برای این امر استفاده گردد

در مخازن مورد نظر برای احداث از دیوارهای بلوکی و شناژهای بتنی استفاده می شود که عملکرد کامل و موثری به تنهایی برای آب بندی و عدم نشت ندارد از این روی برای تکمیل از روش های استاندارد برای آب بندی استفاده می گردد.

در چارچوب قرارداد مورد نظر مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در فاز اول اقدام به اجرای ترمیم و آب بندی دو مخزن نموده است.