پروژه کارخانه صنایع غذایی بهشهر

پروژه کارخانه صنایع غذایی بهشهر
1806 1395/11/28

پروژه کارخانه صنایع غذایی بهشهر

ترمیم و آب بندی سازه رسوبگیر (کلاریفایر) کارخانه صنایع غذایی بهشهر

براساس این قرارداد که فی مابین شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( ژرف تابان مهر ) و کارخانه صنایع غذایی بهشهر منعقد گردیده اقدام به اجرای عملیات ترمیم ، نصب قطعات فلزی جایگزین و آب بندی سازه رسوبگیر کارخانه  شده است. از محدودیت های این پروزه می توان به زمان کوتاه و نیاز به تکنیک های متنوع برای اجرای عملیات می باشد.