پروژه پتروشیمی مرجان

پروژه پتروشیمی مرجان
2133 1395/8/22

اجرای آب بندی بام پست برق و دستگاه کنترل پتروشیمی مرجان با پوشش پلی یورا

براساس این قرارداد که فی مابین کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( شرکت ژرف تابان مهر ) و پتروشیمی مرجان منعقد گردیده است نسبت به اجرای آب بندی بام پست برق و تجهیزات کنترلی پتروشیمی مرجان با استفاده از پوشش پلی یورا ( پلی اوره ) اقدام گردیده است.

از مشکلات و مشخصات این پروژه می توان به تراکم تجهیزات ، تعجیل در عملیات به علت نزدیکی فصل بارندگی ، حساسیت بالای سیستم و اشاره کرد.

از مزایای این سیستم آب بندی بام می توان به دوام بالا ، مقاومت بالا و ... اشاره کرد.

پلی یوریا

یک نوع الاستومر است که از واکنش ایزوسیانات  و پلی آمین بدست می آید. بدون حضور حلال، کاتالیست و مواد فرار و بدون گروه های NH2-، پلی ال و هیدروکسیل. ایزوسیانات می تواند آلیفاتیک و آروماتیک باشد که بر اساس آن خواص پلی یوریای بدست آمده متفاوت خواهد بود . این محصول با برخورداری از ضریب بالای مقاومت مکانیکی، فیزیکی، و حرارتی و شیمیایی نقایص پوشش های پلی یورتان را بر طرف کرده و با به کارگیری تکنولوژی برتر ساخت منجر به تولید پلیمرهایی مستحکم، انعطاف پذیر با سرعت گیرش و مقاومت بالا شده است.