پروژه آب گیر پالایشگاه بندرعباس

پروژه آب گیر پالایشگاه بندرعباس
2718 1395/7/13

پروژه آب گیر پالایشگاه بندرعباس

ترمیم و بازسازی سازه های بتنی آب گیر پالایشگاه بندرعباس

براساس این قرارداد که فی مابین پالایشگاه بندرعباس ( شرکت پالایش نفت بندرعباس ) و مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( شرکت ژرف تابان مهر ) منعقد گردیده است به تعمیر و بازسازی سازه های مختلف پالایشگاه بندرعباس به ویژه سازه های آب گیر که به علت مجاورت با آب دریا و خلیج فارس و نیز شرایط خاص بهره برداری و محیطی دچار آسیب های جدی گردیده اند پرداخت می شود.

از مشکلات خاص این پروژه می توان به صنعتی بودن محیط ، ارتفاع زیاد سازه ها ، وجود برخی از سازه ها در دریا ، شرایط شدید خوردگی و ... اشاره کرد.