پروژه پالایشگاه چهارم عسلویه

پروژه پالایشگاه چهارم عسلویه
2047 1395/7/3

اجرای آزمایش های غیرمخرب بتن و ارزیابی مخزن 129 پالایشگاه چهارم عسلویه

در راستای این قرار داد که فیمابین مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( ژرف تابان مهر ) و پالایشگاه چهارم عسلویه منعقد گردیده است اقدام به ارزیابی سازه به وسیله آزمایش های غیرمخرب و کارشناسی و نیز ارائه روش تعمیرات سازه گردیده است.

از مشکلات این سازه که کاربری فاضلابی داشته می توان به تخریب شدید براثر شرایط شیمیایی بهره برداری و وجود باکتری های مخرب بتن اشاره کرد.