پروژه شرکت روغن کشی ورامین

پروژه شرکت روغن کشی ورامین
2405 1395/04/30

ترمیم، آب بندی و بازسازی مخازن تصفیه خانه فاضلاب شرکت روغن کشی ورامین(خرمشهر)

براساس این قرارداد که فی مابین شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( ژرف تابان مهر ) و شرکت روغن کشی ورامین ( خرمشهر ) منعقد گردید اقدام به اجرای ترمیم و آب بندی مخازن تصفیه خانه فاضلاب این شرکت اقدام گردید. از جمله مشکلات این سازه می توان به حجم بالای تخریب ، عمر بالا ، ارتفاع بالا سازه ، زمان کم اجرای عملیات اشاره کرد.