ترمیم و آب بندی مخزن بتنی در شهرستان زنجان

ترمیم و آب بندی مخزن بتنی در شهرستان زنجان
2423 1395/01/15

ترمیم و آب بندی مخزن بتنی در شهرستان زنجان

براساس این قرارداد که فی مابین کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و بخش خصوصی منعقد گردیده ، اقدام به ترمیم و آب بندی یک مخزن بتنی 2000 مترمکعبی در شهرستان زنجان اقدام گردید.

از مشکلات خاص این پروژه می توان به زمان بسیار کم پروژه و دمای پایین محیط  اشاره کرد.

شما می توانید جهت آشنایی با خدمات مهندسی و اجرایی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و انجام ترمیم  و آب بندی  انواع سازه های بتنی با بخش فنی و پشتیبانی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس حاصل نمایید.