پروژه بیمارستان امیرالمومنین اهواز

پروژه بیمارستان امیرالمومنین اهواز
2523 1394/12/03

پروژه بیمارستان امیرالمومنین اهواز

ترمیم و مقاوم سازی ساختمان بتنی بیمارستان امیرالمومنین اهواز با الیاف FRP

براساس این قرارداد که فی مابین کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و بیمارستان امیرالمومنین اهواز منعقد گردیده ، اقدام به ترمیم و مقاوم سازی استراکچر بتنی بیمارستان المومنین شهرستان اهواز به وسیله الیاف FRP گردید. این سازه به علت شرایط محیطی دچار آسیب های جدید گردیده بود.

از مشکلات خاص این پروژه می توان به آسیب های جدی ، صعوبت دسترسی به علت در حال بهره برداری بودن سیستم ، اشاره کرد.