پروژه آب شرب بیمارستان گنجویان

پروژه آب شرب بیمارستان گنجویان
2306 1394/12/03

پروژه آب شرب بیمارستان گنجویان

ترمیم و آب بندی مخزن آب شرب بیمارستان گنجویان شهرستان دزفول

براساس این قرارداد که فی مابین کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و بیمارستان گنجویان دزفول منعقد گردیده ، اقدام به ترمیم و آب بندی دو عدد مخزن بتنی بیمارستان المومنین شهرستان ذوفول به وسیله پوشش های پلیمری گردید.

از مشکلات خاص این پروژه می توان به نامناسب بودن کیفیت اجرا و زمان کم پروژه اشاره کرد.