پروژه کولینگ تاور بتنی فولاد هرمزگان

پروژه کولینگ تاور بتنی فولاد هرمزگان
3289 1394/12/03

پروژه کولینگ تاور بتنی فولاد هرمزگان

ترمیم و آب بندی کولینگ تاور ( برج خنک کننده ) بتنی فولاد هرمزگان

براساس این قرارداد که فی مابین کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و شرکت فولاد هرمزگان منعقد گردیده ، اقدام به ترمیم و آب بندی یک ساختمان کولینگ تاور بتنی شرکت فولاد هرمزگان واقع در بندرعباس گردید.

از مشکلات خاص این پروژه می توان به زمان بسیار کم پروژه با توجه تایم کوتاه شات دان و حجم زیاد با توجه به زمان کم پروژه  اشاره کرد. این قرارداد در سه شیفت کار انجام گردید که با توجه به زمان کم پنج روزه و حجم نسبتا زیاد یه رکود در زمینه پروژه های تعمیراتی به حساب می آید.