آزمایش کشش میلگرد برج کیانپارس اهواز

آزمایش کشش میلگرد برج کیانپارس اهواز
1942 1394/11/10

انجام آزمایش های کنترل کیفی  کاشت آرماتور (کشش میلگرد) برج کیانپارس اهواز

براساس این قرارداد که فی مابین بخش خصوصی و کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران منعقد گردیده ، به بررسی کیفیت عملیات کاشت میلگردها ( آرماتور ) طرح مقاوم سازی برج کیانپارس اهواز ( خوزستان ) بتن اقدام گردید