پروژه مخازن پساب صنعتی پتروشیمی مبین

پروژه مخازن پساب صنعتی پتروشیمی مبین
2974 1394/11/04

پروژه مخازن پساب صنعتی پتروشیمی مبین

ترمیم سطوح بتنی و اجرای پوشش اپوکسی مخازن پساب صنعتی پتروشیمی مبین

براساس این قرارداد که فی مابین کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و بخش خصوصی منعقد گردیده ، اقدام به ترمیم سطوح بتنی کف و دیواره ها و نیز اجرای پوشش اپوکسی مقاوم در برابر مواد شیمیایی در مخازن پساب صنعتی پتروشیمی مبین واقع در عسلویه اقدام  گردید.

از مشکلات خاص این پروژه می توان به محدودیت های زمانی و ارتفاع زیاد برخی از سازه ها اشاره کرد.