پروژه تصفیه خانه فاضلاب استان خوزستان

پروژه تصفیه خانه فاضلاب استان خوزستان
2219 1394/10/16

پروژه تصفیه خانه فاضلاب استان خوزستان

استقرار آزمایشگاه کارگاهی تصفیه خانه فاضلاب پنج شهر استان خوزستان

براساس این قرارداد که فی مابین آب و فاضلب استان خوزستان و کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران منعقد گردیده ، پنج واحد آزمایشگاه کارگاهی در پروژه های احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرهای آبادان ، خرمشهر ، شادگان ، ماهشهر و سربندر در استان خوزستان مستقر و ارائه خدمات می نماید.

همچنین براساس این قرارداد این مجموعه اقدام به ارائه طرح اختلاط دوام محور برای احداث تصفیه خانه ها ، تست واتراستاپ های مصرفی ، تست افزودنی های بتن ، آزمایش بر نمونه های سیمان و و آرماتور مصرفی و ... می نماید.