ترمیم و آب بندی مخازن تصفیه خانه فاضلاب کشت و صنعت سلمان فارسی

ترمیم و آب بندی مخازن تصفیه خانه فاضلاب کشت و صنعت سلمان فارسی
1478 1394/10/16

ترمیم و آب بندی مخازن تصفیه خانه فاضلاب کشت و صنعت سلمان فارسی

براساس این قرارداد که فی مابین کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی منعقد گردیده ، اقدام به ترمیم و آب بندی   مخزن بتنی تصفیه خانه پساب صنعتی، واقع در شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی - اهواز گردید.

از مشکلات خاص این پروژه می توان به محدودیت مکانی و شرایط خاص بهره برداری از یک سو و از سوی دیگر زمان کوتاه عملیات اجرایی اشاره کرد.

 

 

شما می توانید جهت آشنایی با خدمات مهندسی و اجرایی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و انجام ترمیم و آب بندی سازه های بتنی با بخش فنی و پشتیبانی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس حاصل نمایید.